Folkeskolen Den varierede skoledag

Netværk om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag

I skoleåret 2020/2021 deltager seks kommuner i et netværk om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag. Skive, Herning, Vordingborg, Langeland, Sorø og Ringsted Kommune skal i løbet af året eksperimentere med tiltag, som skal styrke elevernes lyst til at lære og engagere sig i undervisningen.

Formålet med netværket er at understøtte forvaltninger og skoleledelser i arbejdet med at tilrettelægge en mere varieret og motiverende skoledag. I netværket får deltagerne konkrete erfaringer med at planlægge en skoledag, som giver mere motiverede elever.

KL går tæt på kommunerne

De enkelte deltagerkommuner og -skoler vælger selv, hvilke prøvehandlinger de vil arbejde med. Kommunerne arbejder med alt fra elevinddragelse og projektbaseret læring til organisering og ledelse af professionelle læringsfællesskaber og co-teaching.

Målet er, at de forandringer, der sker på deltagerskolerne, med tiden skal udbredes til de øvrige skoler i kommunen. I løbet af netværket skal deltagerne altså både afprøve, evaluere, forankre og udbrede prøvehandlinger, som skaber rammer for en mere varieret skoledag.

I netværket går KL tæt på kommunerne. Sammen med Line Arnmark fra Københavns Professionshøjskole bliver der afholdt workshops ude i kommunerne, hvor deltagerskolernes konkrete prøvehandlinger bliver fulgt tæt, og hvor der er rig mulighed for sparring. Derudover sikrer workshopsene, at forvaltning og skoleledelse kan dele viden med hinanden og skabe en fælles strategisk retning på tværs af skolerne.

Deltagerkommunerne kan også sparre med hinanden og dele erfaringer på tværs, når der bliver afholdt netværksmøder. På møderne er der inspirationsoplæg fra forskere, videnspersoner og praktikere.  

Viden til gavn for alle kommuner

KL ønsker, at erfaringerne fra netværket skal gavne alle landets kommuner. Derfor bliver der som en del af netværket lavet dialog- og udviklingsværktøjer, som alle kommuner kan bruge til at styrke det strategiske fokus i arbejdet med at skabe en mere varieret skoledag. Der vil løbende blive inspirationsmaterialer tilgængelige på denne side.

Svendborg Kommunes erfaringer med at understøtte en varieret og motiverende skoledag
Nanna Lohman er skole- og uddannelseschef i Svendborg Kommune. I videoen giver hun et indblik i, hvordan de i kommunen arbejder med varieret skoledag gennem et tæt samarbejde mellem skoleledelser og forvaltning. 


Erfaringer med projektbaseret læring på Mølleskolen i Skanderborg Kommune (fire videoer)
1. Elevernes motivation
Skoleleder Kristian Toft deler ud af sine erfaringer med at arbejde med elevernes motivation på Mølleskolen i Ry. Deres mål er, at eleverne skal være lige så motiverede ved udgangen af 9. klasse, som da de startede i skole på 0. årgang, og at alle børn trives fagligt og socialt.


2. Lærernes motivation

Kristian Toft fortæller om Møllevangsskolens tiltag, der skal klæde lærerne på til skolens arbejde med projektbaseret læring.


3. Eksempel på en projektdag

I videoen præsenterer Kristian Toft et eksempel på en projektdag på Møllevangsskolen, hvor eleverne lærer at arbejde med aktiv problemløsning.  

 
4. Ledelse og organisering af en motiverende skoledag
Skoleleder Kristian Toft og viceskoleleder Morten Lomborg fortæller om, hvordan de som ledelse skaber organisatoriske rammer for det eksperimenterende og tværfaglige, samt hvordan de varetager de pædagogiske ledelsesopgaver, der vedrører undervisningen.


Bevægelse i skolen
Generalsekretær i Dansk Skoleidræt, Bjørn Friis Neerfelt, giver konkrete bud på, hvordan man som kommune kan understøtte, at skolerne får en større grad af fokus på implementering af idræt og bevægelse i skoledagen. 


Erfaringer fra Helsingør Kommune med at understøtte åben skole
Forvaltning og ledelse og ressourcepersoner fra skolerne i Helsingør Kommune fortæller om, hvordan de skaber systematik og sammenhæng i arbejdet med at åbne folkeskolen op mod det lokale kulturliv.