Børn og unge Folkeskolen

Den varierede og motiverende skoledag

Justeringen af folkeskoleloven fra 2019 satte fornyet fokus på, at kommuner og skoler skal lykkes med at skabe en mere varieret og motiverende skoledag. En skoledag, hvor flere børn og unge trives og får lyst til at lære.

Alle kommuner og skoler arbejder med at skabe en varieret skoledag med god og afvekslende undervisning, som motiverer børn og unge til at lære, og som skaber trivsel.

Understøttende undervisning, åben skole, bevægelse og praksisnær undervisning er alle elementer, der bidrager til god og motiverende undervisning.

KL arbejder bl.a. med dagsordenen i et netværk med syv kommuner, som afprøver og evaluerer metoder til at skabe mere varieret og motiverende undervisning. Læs mere om netværket her.

Understøttende undervisning

Den understøttende undervisning blev en del af folkeskoleloven i 2013, og kravene til, hvad den understøttende undervisning skal bidrage med, og hvordan den tilrettelægges, blev skærpet med justeringen af folkeskoleloven i 2019.

Understøttende undervisning kan ses som ekstra tid, hvor skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel. Understøttende undervisning skal anvendes til aktiviteter, der er knyttet til undervisningen i folkeskolens fag og emner. Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes sociale kompetencer, udvikling, motivation og trivsel.

Læs mere om rammerne for understøttende undervisning, og hvordan skoler og kommuner kan arbejde med at skabe kvalitet i den understøttende undervisning nedenfor:

Åben skole

Den åbne skole kan bidrage til at skabe variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen.

Den åbne skole giver gode muligheder for, at børn og unge kan lære på anderledes måder. Det kan eksempelvis være i skoven sammen med en naturvejleder, i mødet med lokale virksomheder, musikskoler, formidlere af kunst og kultur eller undervisere og ledere fra idræts- og foreningslivet.

Læs mere om rammerne for åben skole, og hvordan skoler og kommuner kan arbejde med åben skole nedenfor:

I videoen herunder kan du på tre minutter blive klogere på åben skole, og hvorfor åben skole er et vigtigt middel til at fremme elevers læring og trivsel.

 

Bevægelse

Skoledagen skal tilrettelægges, så alle elever får motion og bevægelse gennemsnitligt 45 minutter dagligt. Målet er, at motion og bevægelse integreres i skoledagen og i de enkelte fag til gavn for børn og unges trivsel, læring og sundhed.

KL holdte den 19. maj 2021 et webinar om bevægelse i skolen. Programmet for webinaret kan findes her. Webinaret kan ses nederst på denne side.

Læs mere om rammerne for bevægelse, og hvordan skoler og kommuner kan arbejde med bevægelse nedenfor:

Praksisnær undervisning

Når fagenes indhold forbindes med virkelighedsnære problemstillinger, bliver undervisningen i højere grad vedkommende og motiverende for eleverne. Praksisnær undervisning kan både foregå i klasseværelset, i det fri eller i samarbejde med eksempelvis virksomheder, kulturliv, erhvervsskoler, organisationer.

Læs mere om, hvordan praksisnær undervisning kan bidrage til at skabe god og motiverende undervisning nedenfor: