Folkeskolen

Åben skole

Eleverne skal møde virkeligheden uden for skolen. Det er et redskab til at skabe motiverende og varierende undervisning i folkeskolen.

Varierende undervisning motiverer

Den åbne skole giver gode muligheder for, at børn og unge kan lære på anderledes måder. Det kan være i skoven sammen med en naturvejleder, eller de kan møde virksomheder, formidlere af kunst og kultur, idrætsledere fra foreningslivet m.v. Her på sitet finder du viden om og inspiration til arbejdet med den åbne skole.

I videoen herunder kan du på 3 minutter blive klogere på åben skole, og hvorfor åben skole er et vigtigt middel til at fremme elevers læring og trivsel.

 

Inspirationsmaterialer 

Åben skole handler om at skabe inspirerende og anderledes oplevelser i skolen, som motiverer alle børn og unge til at lære og vide mere. Her kan læring uden for klasseværelset, hvor praktiske eksempler og anvendelsesorienterede metoder dominerer, noget særligt.

For at lykkes med den åbne skole skal mange forskellige parter samarbejde om børn læring. Hvordan understøtter man bedst samarbejdet, så det bliver bæredygtigt? Hvordan kan man fra forvaltningens side understøtte, og hvordan kan skolerne helt konkret organisere arbejdet med åben skole?

Nedenfor kan du finde inspirationsmaterialer og praksiseksempler.

 • PDF

  Inspirationsmateriale - Læring i den åbne skole.PDF

 • PDF

  Øget samspil mellem skole og fritidsliv - sammenfatning af anbefalingerne fra udvalget om øget samspil.PDF

 • PDF

  Ungdomsskoleforeningens inspirationskatalog - gode eksempler på samarbejde mellem ungdomsskolen og folkeskolen.PDF

 • PDF

  Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen!.PDF

 • PDF

  Undervisningsministeriets inspirationskatalog om den åbne skole.PDF

 • PDF

  Danmarks Evalueringsinstitut. Inspiration til arbejde med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag.PDF

 • PDF

  Nationalt netværk af skoletjenester. Kommunernes understøttelse af kulturinstitutionernes undervisning.PDF