Folkeskolen

Data om skoleårets planlægning

Datakvaliteten for lærernes planlagte undervisningstid er i dag ikke god, hvilket vanskeliggør udarbejdelse af brugbar ledelsesinformation. På denne side finder du vejledningen om data for skolernes planlægning af skoleåret.

Bedre data for skolernes planlægning af skoleåret

Vejledning sætter fokus på at skabe bedre data for skolernes planlægning af skoleåret gennem forbedret og mere ensartet registrering i de IT-baserede planlægningsværktøjer. Vejledningen lægger ikke op til yderligere registreringer.

Retvisende planlægningsdata er et middel til at understøtte god ledelse på skolerne. Bedre data om lærernes undervisningsandel vil kunne understøtte ledelsen i dialogen med lærerne om opgavefordelingen samt i de løbende vurderinger af, om der er en fornuftig balance i lærernes arbejdsopgaver. Desuden vil et bedre datagrundlag medvirke til at skabe grobund for øget videndeling mellem skolerne og forvaltning samt skolerne imellem.

Ved at følge principperne for god planlægning og løbende driftsopfølgning i denne vejledning vil datakvaliteten på skolerne blive bedre. Data vil dermed også være mere egnede til anvendelse i ledelsesmæssige sammenhænge.

Vejledningen er udarbejdet af KL i samarbejde med en kommunal arbejdsgruppe og systemleverandørerne IST, KMD og Docendo.

  • PDF

    Få bedre data om lærernes undervisningsandel