Børn og unge

Folkeskolen

Vores børn og unge skal dannes og uddannes, så de kan og vil realisere deres drømme og håb for fremtiden. Det skal ske i en god skole præget af tryghed og lyst til at lære og udvikle sig.

Børn og unges læring og trivsel er vores byggesten

Vores råstof er vores børn og unge. Det er dem, der skal skabe vækst, velstand og velfærd. Deres læring og trivsel er byggestenen i vores samfund - og det er vores opgave at ruste dem til fremtidige udfordringer og muligheder.

Derfor er det helt centralt, at folkeskolen forbliver den grundpille i vores samfund, som skaber fællesskab, sammenhængskraft og social mobilitet. Det er folkeskolens fineste opgave at indføre børn og unge i samfundet og give dem kundskaber og færdigheder til at kunne deltage i og tage medansvar for samfundet og på arbejdsmarkedet.

Dannelse og uddannelse

Skolen skal støtte elevernes alsidige udvikling og give dem en tro på egne evner og en tillid til egne muligheder, som det også er beskrevet i folkeskolens formål.

Eleverne skal mødes af faglig stærke voksne, der formår at skabe en variation i skoledagen og motivere eleverne. Det skal understøtte, at eleverne får de grundlæggende kompetencer i folkeskolens fag, en fortrolighed med at omsætte teori til praksis, en god forståelse for sig selv i sammenhæng med fællesskabet og en lyst til at lære og udvikle sig, så de både dannes og uddannes.

Blanketter

Du kan finde blanketter på folkeskoleområdet ved at klikke på linket nedenfor