Kommunale opgaver Børn og unge

Folkeskolen

Kommunerne driver folkeskolen, som uddanner og danner vores børn og unge. KL arbejder for at videreudvikle en stærk folkeskole, hvor alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig.

Folkeskolen er en kommunal kerneopgave

Otte ud af ti danske børn går i folkeskole. En folkeskole, som landets 98 kommuner står for at drive på baggrund af den lovgivning og økonomi, som Folketinget sætter som ramme.

Det kræver lokalt lederskab og ejerskab at drive en stærk folkeskole, som har føling med elevers og forældres ønsker og behov. Og det forudsætter et stærkt lokalt demokrati med gode rammer for dialog at kunne agere ud fra de ønsker og behov.

Det kan kommunerne, fordi de er tæt på borgerne. Fordi lokalpolitikerne er en del af det lokale liv, og fordi kommunalbestyrelse, forvaltning, skoleledelser, medarbejdere og skolebestyrelser arbejder tæt sammen om at sikre, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan.

KL arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for, at kommunerne kan løfte denne opgave.

Læs mere om de kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet her.

 

Blanketter

Du kan finde blanketter på folkeskoleområdet ved at klikke på linket nedenfor