Digitalisering på børne- og ungeområdet

Pilotforsøg med alternativ indkøbsmodel

Ni kommuner afprøver ny model for indkøb af digitale læremidler til folkeskolen.

Alle elever skal opleve en motiverende og varieret skoledag, hvor hver enkelt elev oplever tilpasse udfordringer. Digitale læremidler rummer et stort potentiale for at skræddersy læringsforløb til den enkeltes niveau, behov og måde at lære på. Det er derfor vigtigt, at det pædagogiske personale har adgang til læremidler, der understøtter deres didaktiske tilgang. Der skal være decentrale muligheder for det pædagogiske personale til at anvende digitale læremidler, der giver værdi for alle elever og understøtter den enkelte elevs læringsmåde.

Derfor planlagde en række kommuner i 2019 - 2021 at gennemføre et pilotforsøg med en alternativ indkøbsmodel for digitale læremidler, hvor det pædagogiske personale ville få adgang til en bred vifte af digitale læremidler.

Modellen, der skulle afprøves, var en flatrate-lignende model, hvor kommunerne skulle betale et beløb per elev til en pulje, og herved få fuld adgang til alle de læremidler, der var med i forsøget. Puljen skulle herefter fordeles mellem leverandørerne, alt efter hvor meget de forskellige leverandørers læremidler blevet brugt. Hermed ville den enkelte lærer få mulighed for at skræddersy det læringsforløb, der passede bedst til eleverne.

Forsøget blev sendt i udbud 6. marts 2019, og der var frist for prækvalifikation den 8. april. På baggrund af prækvalifikationen besluttede kommunerne og KL at stoppe udbudsprocessen. KL er nu i gang med at afklare, hvordan det videre arbejde intentionerne i pilotforsøget skal forløbe.

Juridiske notater vedr. pilotforsøget

Materialer fra møde d. 12. november 2018

Materialer fra møde den 22. november 2018 

Materialer fra møde den 12. december 2018

Materialer fra møde den 27. februar 2019

Korrespondance vedr. pilotforsøget

  • PDF

    Svar til Danske Forlag vedr. pilotforsøg for indkøb af digitale læremidler.pdf

  • PDF

    Bemærkninger fra Danske Forlag vedr pilotprojekt for indkøb af digitale læremidler_20-11-18.pdf

Rapporter vedr. pilotforsøget

  • PDF

    Deloitte rapport om indkøb af digitale læremidler.pdf