Børn og unge Digitalisering på børne- og ungeområdet

IT i folkeskolen

I 2011 besluttede regeringen og KL i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 at afsætte 500 mio. kr. til en indsats for styrket anvendelse af it i folkeskolen. I juni 2018 kom evalueringen af indsatsen.

Fællesoffentlig indsats om styrket anvendelse af it i folkeskolen

Da indsatsen for it i folkeskolen blev igangsat i 2011 skete det blandt andet for at gøre digitale læremidler til en mere naturlig integreret del af undervisningen med henblik på at understøtte elevernes læring og trivsel. Indsatsen skulle bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte en let og overskuelig adgang til digitale læremidler samt medvirke til, at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter blev udbredt.

Evaluering fra 2018

Rambøll har i 2017/2018 gennemført en evaluering af indsatsen for KL, Undervisningsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. Evalueringen viser, at der er en udbredt anvendelse af digitale ressourcer i den danske folkeskole anno 2018, og at der er sket en betydelig udvikling i markedet for digitale læremidler. Øgede udgifter til og et øget udbud af digitale læremidler indikerer endvidere, at der er sket en udvikling på en række områder i anvendelsen af digitale ressourcer, så de i dag anvendes i større omfang, end det var tilfældet, da indsatsen for styrket anvendelse af it i folkeskolen blev igangsat.

Pædagogisk personale, skoleledere og elever oplever en række positive effekter ved anvendelsen af digitale ressourcer i undervisningen. Når it integreres i undervisningen, oplever eleverne, at de lærer mere og at det er sjovere at gå i skole.

Du kan downloade evalueringen af projektet herunder:

 • PDF

  Samlet evaluering af indsatsen for IT i folkeskolen

Inspirationsmaterialer

I forlængelse af evalueringen af indsatsen for it i folkeskolen er der blevet lanceret en række inspirations- og formidlingsmaterialer om brugen af digitale læremidler og læringsplatforme.

Materialet er henvendt til en række forskellige målgrupper og kan eksempelvis bruges til dialog om skolernes og kommunens erfaringer og arbejde med it i undervisningen. Materialet skal inspirere til, hvordan man i den enkelte kommune og på den enkelte skole kan arbejde med udvikling af egen praksis. Du kan downloade de forskellige materialer herunder:

 • PDF

  Dialogmateriale - Skoleledere til pædagogisk personale

 • PDF

  Dialogmateriale - Forvaltning til politikere

 • PDF

  Dialogmateriale - Forvaltning til skoleledere

 • PDF

  Onepager - Kommunalpolitikere

 • PDF

  Onepager - Pædagogisk personale

 • PDF

  Onepager - Professionshøjskoler

 • PDF

  Onepager - Producenter af digitale læremidler

×

Log ind