Børn og unge Digitalisering på børne- og ungeområdet

Indkøb af digitale læremidler

Et bredere og mere varieret udbud af digitale læremidler i folkeskolen.

KL ønsker at bidrager til en udvikling af markedet for digitale læremidler, hvor der skabes et bredere og mere varieret udbud af læremidler, og hvor lærerne oplever en større metodisk og didaktisk frihed i deres valg af læremidler.

Derfor planlagde en række kommuner i 2019 - 2021 at gennemføre et pilotforsøg med en alternativ indkøbsmodel for digitale læremidler, hvor det pædagogiske personale ville få adgang til en bred vifte af digitale læremidler.

Modellen, der skulle afprøves, var en flatrate-lignende model, hvor kommunerne skulle betale et beløb per elev til en pulje, og herved få fuld adgang til alle de læremidler, der var med i forsøget.

Forsøget blev sendt i udbud 6. marts 2019, og der var frist for prækvalifikation den 8. april. På baggrund af prækvalifikationen besluttede kommunerne og KL at stoppe udbudsprocessen.

KL vil nu forfølge intentionerne om et bredere og mere varieret udbud af læremidler af andre veje.

Juridiske notater vedr. pilotforsøget

Materialer fra møde d. 12. november 2018

Materialer fra møde den 22. november 2018 

Materialer fra møde den 12. december 2018

Materialer fra møde den 27. februar 2019

Korrespondance vedr. pilotforsøget

  • PDF

    Svar til Danske Forlag vedr. pilotforsøg for indkøb af digitale læremidler

  • PDF

    Bemærkninger fra Danske Forlag vedr pilotprojekt for indkøb af digitale læremidler_20-11-18

Rapporter vedr. pilotforsøget

  • PDF

    Deloitte rapport om indkøb af digitale læremidler