Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Initiativ 7.5: Bedre sikkerhed på ID-løsninger målrettet børn og unge

Bedre sikkerhed på ID-løsninger målrettet børn og unge sætter fokus på at styrke den digitale sikkerhed for børn og unge i forbindelse med de nye digitale redskaber og platforme, herunder brugerportalsinitiativet

Formål

Der er behov for en indsats, der sikrer, at offentlige og private tjenesteudbydere af digitale løsninger målrettet børn og unge kan arbejde med et variabelt sikkerhedsbegreb, der dels tilbyder let og smidig adgang, dels tilfører tilstrækkelig høj sikkerhed, når det kræves.

Bedre sikkerhed på ID-løsninger målrettet børn og unge skal medvirke til, at både dataansvarlige (kommuner og selvejende institutioner) og databehandlere (typisk private leverandører) i endnu højere grad gøres i stand til at løfte deres opgaver, så der opstår den tilstrækkelige sikkerhed for it-løsningernes brugere. Størstedelen af disse brugere er børn under 15 år, som ikke har et NemID. Der er behov for, at behandlingen af fortrolige oplysninger sker sikkert og ensartet.

Sikkerhed består, for så vidt angår ID-løsninger, overordnet set af to delelementer: identitet og rettigheder (inkl. retten til anonymitet).

Initiativet køres fra KL's side af Kontor for Børn og Folkeskole i samarbejde med Center for Digitalisering og Teknologi og er tæt koblet til arbejdet med brugerportalsinitiativet. Du kan læse mere om Brugerportalsinitiativet her.