Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Initiativ 3.5: Offentlige ansattes digitale kompetencer

Initiativet sætter fokus på offentlige ansattes digitale kompetencer, herunder offentlige ansatte i folkeskolen og dagtilbud

Formål

For de ansatte på velfærdsområderne gælder det, at de skal have tillid til de teknologiske muligheder og være trygge brugere af de digitale løsninger. Der er særligt behov for en øget kompetenceudvikling i forhold til læreres og pædagogers it-didaktiske kompetencer og digital didaktik, hvilket blandt andet kræver, at der er adgang til relevante udbud af efter- og videreuddannelse for lærere og pædagoger i folkeskolen.

Projekter og leverancer

Initiativet køres fra KL's side af Kontor for Børn og Folkeskole i samarbejde med Center for Vækst og Beskæftigelse. En del af projekterne i initiativet er knyttet til 3.4 Digital læring og undervisning. Under initiativet er der på nuværende tidspunkt følgende aktive projekter:

  • UFM følger op på professionshøjskolernes målopfyldelse for 2015-2017
  • En kortlægning af udbud og efterspørgsel af kompetenceudviklingsaktiviteter i forhold til opkvalificering af lærere, pædagoger og skoleledere i folkeskolen samt kommunale konsulenter i forhold til digital didaktik og it-didaktiske kompetencer. (Forankret i It i folkeskolen)
  • På baggrund af kortlægningen udvikles og afprøves nye metoder og arbejdsformer til at understøtte et samlet kompetenceløft i forhold til digital didaktik og it-didaktiske kompetencer i et forpligtende samarbejde på professionshøjskoler, i CFU’er og i kommunerne. Der inddrages erfaringer fra blandt andet de netop afsluttede demonstrationsskoleforsøg. Der reserveres midler til udvikling og afprøvning af nye metoder og arbejdsformer i regi af indsatsen for it i folkeskolen, hvori denne indsats koordineres.
  • I regi af det eksisterende partnerskab om kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen drøftes, hvordan det sikres, at undervisningskompetencer på professionshøjskolerne i forhold til digital didaktik, de it-didaktiske kompetencer og udbud af praksisnære efter- og videreuddannelsesaktiviteter matches med kommunernes og skolernes efterspørgsel efter kompetenceudvikling.
  • Årlige informationskampagner om god sikkerhedsadfærd for offentligt ansatte og et ressourcebibliotek med relevant kampagnemateriale, der skal øge offentligt ansattes awareness om aktuelle trusler og god sikkerhedsadfærd m.m.
  • To analyser af awareness om informationssikkerhed hos offentligt ansatte, der måler udgangspunktet og den løbende udvikling af awareness og effekt af informationskampagnerne.
  • Derudover er der udarbejdet et e-læringsmodul med fokus på informationssikkerhed, som tilbydes alle offentligt ansatte