Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Initiativ 3.4: Digital læring og undervisning

Digital læring og undervisning har et bredt sigte på digitale redskaber og digitale kompetencer indenfor børn og ungeområdet. Initiativet trækker derfor også tråde til en række andre initiativer, herunder It i folkeskolen

Formål og projekter

På folkeskoleområdet er der i regi af den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen afsat 500 mio. kr. i 2012-2017, der skal bidrage til at fremme anvendelsen af it i undervisningen. Der er endvidere ved Strategi for digital velfærd 2013-2020 gennemført en række initiativer på undervisningsområdet. Initiativet følger op på og viderefører gennem en række enkeltstående projekter disse indsatser.

Projekter på undervisningsområdet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi:

  • Digitale skriftlige prøver
  • Brugerportalsinitiativet for folkeskolen
  • Analyse af fælles it-standarder og/eller infrastruktur til ungdomsuddannelserne
  • Samarbejdsplatform for dagtilbudsområdet
  • Den digitale uddannelsesmappe prøver
  • Udviklingsprojekt vedr. data om elevernes faglige progression (Forankret i It i folkeskolen)
  • Evalueringsprojekt vedr. anvendelse af digitale læringsplatforme (Forankret i It i folkeskolen)
  • Udviklingsprojekt vedr. lettere adgang til digitale læringsressourcer og læringsforløb via udvikling af fælles standarder (Forankret i It i folkeskolen)
  • Effektundersøgelse af indsatsen for it i folkeskole (Forankret i It i folkeskolen)

Læs mere om projekterne

Projekter der er forankret i it i folkeskolen gennemføres som udgangspunkt inden udgangen af 2017. Effektundersøgelsen gennemføres inden udgangen af 2018. Øvrige initiativer gennemføres frem mod 2020. Du kan læse mere om initiativerne under it i folkeskolen her.