Brugerportalsinitiativet er et politisk initiativ fra 2013, som havde til formål at bringe den digitale folkeskole et skridt videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, til understøttelse af kommunikation, læring og trivsel samt målene i folkeskolereformen. Brugerportalsinitiativet omfatter bl.a. kommunal anskaffelse af en læringsplatform, som kommunerne selv har valgt, samt af den fælleskommunale kommunikationsplatform Aula. Læs meget mere om Aula på aulainfo.dk.

For at realisere Brugerportalsinitiativet blev et fælleskommunalt program, BPI-programmet, etableret i 2014. BPI-programmet har bl.a. til formål at understøtte kommunernes opgaver i relation til anskaffelse af læringsplatforme og Aula, implementering og informationssikkerhed. Få mere information og find dokumenter vedrørende etableringen af BPI m.m. under siden "materialer".

×

Log ind