Kommunale opgaver Børn og unge

Digitalisering på børne- og ungeområdet

Den teknologiske og digitale udvikling har stor betydning for vores børn og unge i dagtilbud og folkeskolen. Det er en vigtigt del af alle børn og unges dannelse og uddannelse.

Meningsfuld anvendelse af teknologi og digitale redskaber

Digitalisering på børne- og ungeområdet handler ikke om at være for eller imod it og teknologi. Det handler om, hvordan vi anvender det meningsfuldt, integrerer det i læringsmiljøer, og hvordan vi forbereder børn og unge på morgendagens samfund. Teknologi kan skabe nye muligheder ind i undervisningen, som kan bidrage til en motiverende og varieret skoledag. Det vigtigste er dog, vi er nødt tage højde for den teknologiske og digitale udvikling i arbejdet med at danne og uddanne børn og unge. Der er behov for, at alle børn og unge får indsigt i den teknologiske udvikling og kan tage stilling til og være med til at skabe den virkelighed, de lever i. Vi kan ikke risikere at skabe et a-hold og et b-hold i forhold til den teknologiske og digitale udvikling.

Der igangsat en række initiativer med fokus på digitalisering i folkeskolen og dagtilbud i regi af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, herunder indsatsen It i folkeskolen. Du kan læse mere om de forskellige strategier og initiativer på denne side.

Videncenter for Digitalisering og Teknologi

KL og KOMBIT lancerer nu Videncenter for Digitalisering og Teknologi, som skal formidle, give bedre overblik over relevante materialer og skabe grobund for mere videndeling kommunerne imellem.

Informations- og datasikkerhed

KL har samlet redskaber, indsatser og lignende til arbejdet med informations- og datasikkerhed på skoleområdet. Du kan læse mere herom via linket.

Aula og læringsplatforme

På KL's side om brugerportalsinitiativet kan du læse mere om Aula og læringsplatforme.

×

Log ind