Børn og unge

Digitalisering på børne- og ungeområdet

Den teknologiske og digitale udvikling har stor betydning for vores børn og unge i dagtilbud og folkeskolen. Det er en vigtigt del af alle børn og unges dannelse og uddannelse.

Meningsfuld anvendelse af teknologi og digitale redskaber

Digitalisering på børne- og ungeområdet handler ikke om at være for eller imod it og teknologi. Det handler om, hvordan vi anvender det meningsfuldt, integrerer det i læringsmiljøer, og hvordan vi forbereder børn og unge på morgendagens samfund. Teknologi kan skabe nye muligheder ind i undervisningen, som kan bidrage til en motiverende og varieret skoledag. Det vigtigste er dog, vi er nødt tage højde for den teknologiske og digitale udvikling i arbejdet med at danne og uddanne børn og unge. Der er behov for, at alle børn og unge får indsigt i den teknologiske udvikling og kan tage stilling til og være med til at skabe den virkelighed, de lever i. Vi kan ikke risikere at skabe et a-hold og et b-hold i forhold til den teknologiske og digitale udvikling.

Der igangsat en række initiativer med fokus på digitalisering i folkeskolen og dagtilbud i regi af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, herunder indsatsen It i folkeskolen. Du kan læse mere om de forskellige strategier og initiativer på denne side.

 

Informations- og datasikkerhed

KL har samlet redskaber, indsatser og lignende til arbejdet med informations- og datasikkerhed på skoleområdet. Du kan læse mere herom via linket.

 

Aula og læringsplatforme

På KL's side om brugerportalsinitiativet kan du læse nærmere om Aula og læringsplatforme.