Børn og unge

Digitalisering på børne- og ungeområdet

Øget digitalisering på skoler og den teknologiske udvikling har stor betydning for børn og unge. Der opstår nye måder at lære på og mange vil ende i jobtyper, som endnu ikke eksisterer.

Anvendelse af digitalisering skal være meningsfuldt

Digitalisering på børne- og ungeområdet handler ikke om at være for eller imod it og teknologi. Det handler om, hvordan vi anvender det meningsfuldt, integrerer det i læringsmiljøer, og hvordan vi forbereder børn og unge på morgendagens samfund. Vi må ikke skabe et a- og b-hold i forhold til den teknologiske og digitale udvikling.

Informations- og datasikkerhed

KL har samlet redskaber, indsatser og lignende til arbejdet med informations- og datasikkerhed på skoleområdet. Du kan læse mere herom via linket.

Digitale indsatser og projekter

På baggrund af projektet om den digitale skole, er der igangsat en række initiativer med fokus på digitalisering i skoler og dagtilbud i regi af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, herunder indsatsen It i folkeskolen. Du kan læse mere om de forskellige strategier og initiativer på denne side.

I sommeren 2017 har KL endvidere inviteret alle kommuner til et toårigt partnerskab om morgendagens folkeskole og dagtilbud med fokus på it. Partnerskabet skal bidrage til den kommunale indsats for børn og unges læring, trivsel og udvikling i en mere og mere digital verden.

Aula og læringsplatforme

På KL's side om brugerportalsinitiativet kan du læse nærmere om Aula og læringsplatforme.