Børn og unge Dagtilbud

Stærke børnefællesskaber og inklusion i dagtilbud

Deltagelse i stærke børnefællesskaber er afgørende for, at alle børn udvikler sig, lærer, trives og dannes. Alle kommuner er optaget af at sikre læringsmiljøer af høj kvalitet, og stærke børnefællesskaber er en kerneopgave i arbejdet med kvalitet.

Næsten alle børn i Danmark går i dagtilbud. Det giver kommunerne nogle helt særlige muligheder for at sikre alle børn en god start på livet, og give dem de bedste forudsætninger for, at de trives, udvikler sig og lærer – både i dagtilbuddet og på længere sigt. Og tallene kalder på, at der sættes ind allerede i dagtilbuddet med at sikre, at børn er en del af et fællesskab både i dagtilbud og senere i indskolingen.

Med den styrkede pædagogiske læreplan og det fælles pædagogiske grundlag, kom udsatte børns trivsel og læring i højere grad i fokus på dagtilbudsområdet. Det er nu et lovkrav, at det fremgår af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.

Til trods for dette, er stærke børnefællesskaber og inklusion på dagtilbudsområdet er dog fortsat en relativ umoden dagsorden, både politisk og faglig, når man sammenligner med skoleområdet.

Med dette afsæt har KL netop inviteret til et kommunalt partnerskab, der sætter fokus på udviklingen af stærke børnefællesskaber og inklusion i dagtilbud. Læs mere om partnerskabet her Beskrivelse af partnerskab - Stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet (kl.dk)