Dagtilbud

Redskaber til arbejdet med kvalitet i dagtilbud

Dagtilbud til børn skal tilrettelægges ud fra viden om, hvilken indsats der skaber de bedste resultater. Faglige kvalitetsoplysninger skal bidrage til, at blandt andet det pædagogiske personale nemt kan dokumentere og få viden om resultaterne af deres faglige indsats.

Redskaberne giver mulighed for indsigt i den faglige kvalitet

Med redskaberne tilbydes et katalog af værktøjer, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan anvende til at få indsigt i den faglige kvalitet.

Det har været hensigten at skabe meningsfuld dokumentation, hvor personalet oplever at få en indsigt i den faglige kvalitet, fordi redskaberne kan måle og dokumentere resultaterne af dagtilbuddets indsats. Denne viden kan medarbejdere og ledere i det enkelte dagtilbud efterfølgende bruge i det løbende arbejde med at udvikle kvaliteten.

Vær opmærksom på, at redskaberne er udviklet under tidligere lovgivning. Der kan derfor være enkelte områder, hvor der kan være behov for at tilpasse brugen til nuværende lovgivning med de styrkede pædagogiske læreplaner.

 • Måling af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA)

  HPA-redskabet er et redskab til systematisk afdækning af, hvorvidt den pædagogiske praksis i dagtilbuddene understøtter børnegruppens personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer.

  Læs mere
 • Farvel til dagtilbud og goddag til skolen

  Redskabet har fokus på at belyse børns robusthed og forandringsparathed med henblik på overgangen fra dagtilbud til folkeskole.

  Læs mere
 • Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer

  Læringshjulet har fokus på alle seks temaer i de pædagogiske læreplaner, hvor der for hvert tema er opstillet tre mål for børnenes kompetencer. Læringshjulet anvendes, når børnene er på vej mod halvandet år, tre år og seks år.

  Læs mere
 • Fortællinger og evalueringsfællesskaber om børns sproglige udvikling

  Fortællinger og evalueringsfællesskaber om børns sproglige udvikling har til formål at skabe dialog om og dokumentere udviklingen i børns sproglige kompetencer og karakteren af det sprogpædagogiske læringsmiljø, der fremmer denne udvikling.

  Læs mere
 • Temperaturmåling

  Kommunerne og KL har i samarbejde udviklet 'temperaturmåling', som har til formål at måle den faglige kvalitet i dagtilbuddene.

  Læs mere