Dagtilbud

Redskaber til arbejdet med kvalitet i dagtilbud

Dagtilbud til børn skal tilrettelægges ud fra viden om, hvilken indsats der skaber de bedste resultater. Faglige kvalitetsoplysninger skal bidrage til, at blandt andet det pædagogiske personale nemt kan dokumentere og få viden om resultaterne af deres faglige indsats.

Redskaberne giver mulighed for indsigt i den faglige kvalitet

Med redskaberne tilbydes et katalog af værktøjer, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan anvende til at få indsigt i den faglige kvalitet.

Det har været hensigten at skabe meningsfuld dokumentation, hvor personalet oplever at få en indsigt i den faglige kvalitet, fordi redskaberne kan måle og dokumentere resultaterne af dagtilbuddets indsats. Denne viden kan medarbejdere og ledere i det enkelte dagtilbud efterfølgende bruge i det løbende arbejde med at udvikle kvaliteten.

Vær opmærksom på, at redskaberne er udviklet under tidligere lovgivning. Der kan derfor være enkelte områder, hvor der kan være behov for at tilpasse brugen til nuværende lovgivning med de styrkede pædagogiske læreplaner.