Børn og unge Dagtilbud

KL-materialer om dagtilbud

KL laver regelmæssigt politiske udspil, inspirationsmaterialer, m.v. på dagtilbudsområdet. På denne side kan du finde de nyeste materialer om for eksempel involvering i børnehøjde, samarbejde med forældre og pædagogisk tilsyn.

 

 

 

 • PDF

  Privatinstitutioner-Godkendelseskriterier.pdf

 • PDF

  Hygiejne og rengøring i dagplejen.pdf

 • PDF

  Forvaltningsundersøgelse 2020

 • PDF

  Dagtilbudsudspil 2020 - Sammen om de bedste rammer for gode børneliv

 • PDF

  Private pasningsordninger - Godkendelseskriterier

 • PDF

  Inspirationsmateriale - Fremtidens krav til psykologer i PPR

 • PDF

  Artikelhæfte - Fremtidens krav til psykologer i PPR

 • PDF

  Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet

 • PDF

  Pædagogisk tilsyn - Et element i kvalitetsudviklingen i dagtilbud

 • PDF

  Godt på vej - I samarbejde med forældrene

 • PDF

  Involvering i børnehøjde

 • PDF

  Kort oversigt over dagtilbudslov

 • PDF

  Orientering om ændring af dagtilbudsloven (Min. norm. i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud).pdf

 • PDF

  Høringssvar: Bedre fordeling i daginstitutioner. Juli 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder). Juli 2018.

 • PDF

  Høring: Pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelse af seks læreplanstemaer. Maj 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud. April 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Januar 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud. Januar 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ny lovgivning på dagtilbudsområdet. September 2017.

 • PDF

  Høringssvar: Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning. Oktober 2016.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af bekendtgørelse om dagtilbud. Juni 2016.

 • PDF

  Høringssvar: Bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner og internationale dagtilbud. August 2016.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om lånepulje til bedre fordeling i daginstitutioner. Januar 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud. Februar 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Maj 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse vedr. nye regler for tilskud, frokost og bleer i forhold til børn i obligatoriske læringstilbud og justering af tilbagefaldsreglen. Maj 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Vedr. ændring af bekendtgørelse om dagtilbud. Juni 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Udkast til ny bekendtgørelse om dagtilbud. November 2018.pdf

 • PDF

  Høringssvar: Ny bekendtgørelse om dagtilbud. November 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv. November 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Ophævelse af dispensationsadgang i forhold til regler om bedre fordeling i daginstitutioner. April 2020.

 • PDF

  Høringssvar: Rammer for puljer udmøntet i forbindelse med aftale om minimumsnormeringer. Januar 2021.pdf

 • PDF

  Høringssvar: Lov om dagtilbud vedr. minimumsnormeringer og indsamling af data. Februar 2021.pdf

 • PDF

  Høringssvar: Forslag til lov om velfærdsaftaler. Marts 2021.

 • PDF

  Høringssvar: Udkast til bekendtgørelser i medfør af forventet lov om velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskoleområdet. April 2021.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet. Maj 2021.

 • PDF

  Høringssvar til lov om ændring af dagtilbudsloven (minimumsnormeringer og styrket tilsyn) September 2021.pdf

 • PDF

  Høringssvar til lov om ændring af dagtilbudsloven (minimumsnormeringer og styrket tilsyn). September 2021..pdf

 • PNG

  Prøvehandlingens elementer.png

 • PDF

  Program til dagtilbudskonfernce 2022.pdf

 • PDF

  Program KL Dagtilbudskonference 2022.pdf

 • PDF

  Program KL dagtilbudskonference 31 maj 2022.pdf

 • PDF

  Inspirationsmateriale - Fremtidens krav til psykologer i PPR

 • PDF

  Artikelhæfte - Fremtidens krav til psykologer i PPR

 • PDF

  Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet

 • PDF

  Pædagogisk tilsyn - Et element i kvalitetsudviklingen i dagtilbud

 • PDF

  Godt på vej - Dagtilbuddets betydning

 • PDF

  Godt på vej - I samarbejde med forældrene

 • PDF

  Involvering i børnehøjde

 • PDF

  Ny dagtilbudslov - Kort oversigt til kommunerne

 • PDF

  Støtte- og inspirationsmateriale

 • PDF

  Vejledning

 • PDF

  Indberetning

 • PDF

  Støttemateriale

 • PDF

  Inspirationsmateriale

 • PDF

  Vejledning (1)

 • PDF

  Vurdering af barnet i kontekst

 • PDF

  Vurdering af institutionen som kontekst

 • PDF

  Fripladsskala 2020

 • PDF

  FAQ om obligatorisk læringstilbud

 • PDF

  Privatinstitutioner - Godkendelseskriterier

 • PDF

  Private pasningsordninger - Godkendelseskriterier

 • PDF

  Dagtilbudsudspil 2020 - Sammen om de bedste rammer for gode børneliv

 • PDF

  Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan_DCUM

 • PDF

  Pædagogisk tilsyn Tabelrapport_EVA

 • PDF

  Pædagogisk tilsyn_EVA

 • PDF

  Forvaltningsundersøgelse 2020

 • PDF

  Guide-til-implementering-af-nye-krav-til-kommunal-tilsynspraksis-i-dagtilbud.pdf

 • PDF

  Kvalitetsudvikling og evalueringskultur gennem faglig ledelse v. Line Skov Hansen.pdf

 • PDF

  Den gode opstart i daginstitutionen v. Crisstina Munck.pdf

 • PDF

  Veje til stærke børnefællesskaber v. Janne Hedegaard Hansen.pdf

 • PDF

  Refleksionsspørgsmål til Dagtilbudskonferencen 2022.pdf

 • PDF

  Den styrkede pædagogiske læreplan – evaluering og det videre arbejde v. Christina Barfoed-Høj.pdf

 • PDF

  Temamøde 1 Kompetencer til arbejdet med tilsyn.pdf

 • PDF

  Temamøde 2 børneperspektiver og børns perspektiver.pdf

 • PDF

  Temamøde 3 En fremtid med fuldtid i daginstitutioner.pdf

 • PDF

  Temamøde 4 Legepædagogik, legedeltagelse og rammesætning af legemiljøer.pdf

 • PDF

  Temamøde 5.pdf

 • PDF

  Temamøde 6 Stærke børnefællesskaber.pdf

 • PDF

  Fripladsskala 2019

 • PDF

  Vejledning og redskab

 • PDF

  Støtte- og inspirationsmateriale

 • PDF

  Mål og indikatorer - børn på 9-14 måneder

 • PDF

  Mål og indikatorer - børn på vej mod 3 år

 • PDF

  Mål og indikatorer - børn på vej mod 6 år

 • PDF

  Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

 • PDF

  Læringshjul til forældre - børn på vej mod 3 år

 • PDF

  Læringshjul til forældre - børn på vej mod 6 år

 • PNG

  Læringshjul.png

 • JPG

  Læringshjul 1.jpg

 • JPG

  Læringshjul 2.jpg

 • PDF

  Introduktion til materialet

 • PDF

  Inspirationsmateriale

 • PDF

  Læringshistorier

 • PDF

  Det pædagogiske evalueringsfællesskab

 • PDF

  Det kommunale evalueringsfællesskab

 • PDF

  Indberetning - Observationsgruppe 2-årige

 • PDF

  Indberetning - Observationsgruppe 4-årige

 • PDF

  Indberetning - Spørgeskema til forældre

 • PDF

  Indberetning - Spørgeskema til medarbejdere

 • PDF

  Indberetning - Institutionsledere

 • PDF

  Indberetning - Forvaltning

 • PDF

  Spørgeskema - Kommunal målsætning

 • PDF

  Vejledning

 • PDF

  Støtte- og inspirationsmateriale

 • PDF

  Privatinstitutioner - bilag 12.pdf

 • PDF

  Privatinstitutioner - bilag 13.pdf

 • PDF

  Private pasningsordninger - bilag 8.pdf

 • PDF

  Private pasningsordninger - bilag 10.pdf

 • PDF

  Private pasningsordninger - bilag 11.pdf

 • PNG

  VIVE tilsyn.png

 • PNG

  372254_psforbedringsmodellen.png

 • PDF

  Dagtilbudskonference 2021.pdf

 • PNG

  BB.png

 • PDF

  Pejlemærker for god kommunal tilsynspraksis (2021).pdf

 • PDF

  Pejlemærker for god kommunal tilsynspraksis (2021).pdf (1)

 • PDF

  Stærke børnefællesskaber og inklusion i dagtilbud

 • PDF

  Uddannelse kompetencedækning og efteruddannelse i folkeskolen_28072021.pdf

 • JPG

  dagtilbud.jpg

 • PDF

  Kommunerne spiller en afgørende rolle for dagtilbud

 • PDF

  Program KL 2022 dagtilbudskonference.pdf

 • JPG

  KL_181026_AEBLEHAVEN_6324.jpg

 • JPG

  KL_181026_AEBLEHAVEN_6334.jpg

 • PDF

  Hygiejne og rengøring i dagplejen.pdf

 • PDF

  Privatinstitutioner-Godkendelseskriterier.pdf

 • JPG

  KL_181026_AEBLEHAVEN_6347.jpg

 • JPG

  KL_181026_AEBLEHAVEN_6330.jpg

 • JPG

  KL_181026_AEBLEHAVEN_6334.jpg (1)

 • PDF

  Dagtilbudskonference-2022-Invitation (003).pdf

 • PDF

  Dagtilbudskonference-2022-Invitation.pdf

 • PDF

  Program Dagtilbudskonference-2022-Invitation.pdf

 

×

Log ind