Dagtilbud

Lovgivning og høringssvar på dagtilbudsområdet

På denne side kan du finde forskellig lovgivning med relevans for dagtilbudsområdet samt se KL's høringssvar vedrørende dagtilbud.

Ny dagtilbudslov

 

KL udarbejdede inden vedtagelsen af den nye dagtilbudslov en oversigt over de ændringer, der kræver kommunal opmærksomhed. Oversigten inddrager elementer fra lovudkastet og bemærkningerne til lovteksten.

 

 • PDF

  Kort oversigt over dagtilbudslov.pdf

 • PDF

  Oversigt over lovgivning om dagtilbud og private pasningsordninger.pdf

 

Økonomisk fripladstilskud

 

 

KL's høringssvar

 

 • PDF

  Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (bedre fordeling i daginstitutioner).pdf

 • PDF

  Høringssvar til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder).pdf

 • PDF

  Høring over udkast til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelse af seks læreplanstemaer.pdf

 • PDF

  Høringssvar på forslag til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud.pdf

 • PDF

  Høringssvar på forslag til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner.pdf

 • PDF

  Høringssvar på forslag til bekendtgørelse om ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud.pdf

 • PDF

  Høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017.pdf

 • PDF

  Høringssvar - udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning.pdf

 • PDF

  Høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse om dagtilbud.pdf

 • PDF

  Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner og internationale dagtilbud).pdf

 • PDF

  KL høringssvar over udkast til bekendtgørelse om lånepulje til bedre fordeling i daginstitutioner.pdf

 • PDF

  Høringssvar håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud.pdf