Børn og unge Dagtilbud

Lovgivning og høringssvar på dagtilbudsområdet

På denne side kan du finde forskellig lovgivning med relevans for dagtilbudsområdet samt se KL's høringssvar vedrørende dagtilbud.

Lovgivning

Du kan finde dagtilbudsloven her. Inde på denne side kan du i venstre side også finde en oversigt over alle bekendtgørelser til dagtilbudsloven.

Ny dagtilbudslov

Den 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft. Hovedelementerne i loven er følgende:

 • Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige
 • En styrket pædagogisk læreplan, herunder krav om en skriftlig pædagogisk læreplan i alle dagtilbud
 • Evalueringskultur og egenanalyse ud fra det pædagogiske grundlag
 • Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser
 • Bedre vilkår for private leverandører
 • Ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov
 • Styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud
 • Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem indtil skolestart
 • Bedre kvalitet i private pasningsordninger
 • Kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider
 • Mere fleksibilitet i ordningen vedrørende pasning af eget barn

Loven skal være implementeret senest to år efter dens ikrafttræden, dvs. 1. juli 2020. Inden lovens vedtagelse udarbejdede KL en oversigt over de ændringer, der kræver kommunal opmærksomhed. Oversigten inddrager elementer fra lovudkastet og bemærkningerne til lovteksten. Nedenfor kan du finde oversigten samt en oversigt over lovgivning om dagtilbud og private pasningsordninger.

Du kan læse mere om den styrkede pædagogiske læreplan, finde materialer til at arbejde med den nye dagtilbudslov og se muligheder for rådgivning om dagtilbud i kommunerne her: https://emu.dk/dagtilbud

 

Obligatorisk læringstilbud

Den 1. juli 2019 trådte loven om obligatoriske læringstilbud for 1-årige børn i udsatte boligområder i kraft. Det obligatoriske læringstilbud skal sikre, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, som blandt andet kan understøtte deres dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed.

Med loven står kommuner og dagtilbud også over for nye opgaver, herunder udarbejdelse af målrettede forløb til børnene og forældrene, tilsyn og registrering. KL har derfor i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet en FAQ med spørgsmål og svar til loven. FAQ’en er målrettet forvaltningsniveauet i kommunerne og adresserer en række praktiske elementer i relation til implementering af loven om obligatoriske læringstilbud. Udvælgelsen af spørgsmål er bl.a. foretaget på baggrund af input fra kommuner med udsatte boligområder.

Økonomisk fripladstilskud

Du kan læse mere om økonomisk fripladstilskud på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

KL's høringssvar

 • PDF

  Høringssvar til lov om ændring af dagtilbudsloven (minimumsnormeringer og styrket tilsyn) September 2021.pdf

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet. Maj 2021.

 • PDF

  Høringssvar: Udkast til bekendtgørelser i medfør af forventet lov om velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskoleområdet. April 2021.

 • PDF

  Høringssvar: Forslag til lov om velfærdsaftaler. Marts 2021.

 • PDF

  Høringssvar: Lov om dagtilbud vedr. minimumsnormeringer og indsamling af data. Februar 2021.pdf

 • PDF

  Høringssvar: Rammer for puljer udmøntet i forbindelse med aftale om minimumsnormeringer. Januar 2021.pdf

 • PDF

  Høringssvar: Ophævelse af dispensationsadgang i forhold til regler om bedre fordeling i daginstitutioner. April 2020.

 • PDF

  Høringssvar: Ny bekendtgørelse om dagtilbud. November 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv. November 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse vedr. nye regler for tilskud, frokost og bleer i forhold til børn i obligatoriske læringstilbud og justering af tilbagefaldsreglen. Maj 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Maj 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud. Februar 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om lånepulje til bedre fordeling i daginstitutioner. Januar 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Udkast til ny bekendtgørelse om dagtilbud. November 2018.pdf

 • PDF

  Høringssvar: Bedre fordeling i daginstitutioner. Juli 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder). Juli 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Vedr. ændring af bekendtgørelse om dagtilbud. Juni 2018.

 • PDF

  Høring: Pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelse af seks læreplanstemaer. Maj 2018.

×

Log ind