Dagtilbud

Lovgivning og høringssvar på dagtilbudsområdet

På denne side kan du finde forskellig lovgivning med relevans for dagtilbudsområdet samt se KL's høringssvar vedrørende dagtilbud.

Ny dagtilbudslov

KL udarbejdede inden vedtagelsen af den nye dagtilbudslov en oversigt over de ændringer, der kræver kommunal opmærksomhed. Oversigten inddrager elementer fra lovudkastet og bemærkningerne til lovteksten.

Link til Dagtilbudsloven på Retsinformation

Link til liste over samtlige bekendtgørelser, vejledninger, skrivelser, m.v. til dagtilbudsloven

 • PDF

  Kort oversigt over dagtilbudslov

 • PDF

  Oversigt over lovgivning om dagtilbud og private pasningsordninger

Økonomisk fripladstilskud

Du kan læse mere om økonomisk fripladstilskud på Socialministeriets hjemmeside

 KL's høringssvar

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse vedr. nye regler for tilskud, frokost og bleer i forhold til børn i obligatoriske læringstilbud og justering af tilbagefaldsreglen. Maj 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Maj 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud. Februar 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om lånepulje til bedre fordeling i daginstitutioner. Januar 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bedre fordeling i daginstitutioner. Juli 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder). Juli 2018.

 • PDF

  Høring: Pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelse af seks læreplanstemaer. Maj 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud. April 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Januar 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud. Januar 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ny lovgivning på dagtilbudsområdet. September 2017.