Dagtilbud Kommunal tilsynspraksis i dagtilbud

Inspirationsmateriale

Her kan du finde yderligere inspirationsmateriale til udvikling af den kommunale tilsynspraksis.

KL's inspirations materiale om tilsyn fra 2017

Det er relevant at se på tilsynet, som skal understøtte høj kvalitet af landets dagtilbud. Med denne publikation fra 2018 sætter KL fokus på det pædagogiske tilsyn og præsenterer fem forskellige tilsynstyper som inspiration til udvikling af tilsyn i kommunerne.

  • PDF

    Pædagogisk tilsyn - Et element i kvalitetsudviklingen i dagtilbud

 EVA's kortlægning og materiale om tilsyn, 2015 –

EVA's hjemmeside kan du se udgivelser og få inspiration til, hvordan du kan arbejde med at styrke det pædagogiske tilsyn.

Børneperspektivet – hvordan kan det indgå i tilsynet?

DCUM har gennemført en evaluering af kommunernes arbejde med udvalgte elementer i den styrkede pædagogiske læreplan – set fra et børneperspektiv.

  • PDF

    Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan_DCUM

Dagtilbudstermometeret

DCUM har udviklet et talende spørgeskema, kaldet Dagtilbudstermometeret, til børn i alderen 4-6 år. Det udspringer af det tidligere 'børnemiljøtermometer' (2007-2012).

To artikler af Tina Øllgaard Bentzen

  1. Samskabt styring

En artikel fra Altinget af Tina Øllgaard Bentzen, som debatterer behovet for tilsyn samt hvilke dilemmaer, der ligger i arbejdet med kontrol og tillid. Roskilde Kommune har på dagtilbudsområdet udviklet et nyt tilsyn ud fra metoden 'samskabt styring', hvor ambitionen er at udvikle kontrol, der samtidig ikke tackler tilliden i organisationen. Læs artiklen her.

  1. Samskabt styring

En artikel fra Væksthuset af Tina Øllgaard Bentzen, som her bud på hvad det kræver at lede samskabt styring. Alle ønsker at afbureaukratisere, men alligevel er det vanskeligt at få bugt med et stadigt mere komplekst bureaukrati. Læs, hvad det kræver at lede samskabt styring. Læs artiklen her.

×

Log ind