Kommunal tilsynspraksis i dagtilbud

Cases

Her kan du læse eksempler på arbejdet med tilsyn ude i kommunerne.

Herunder findes link til kommunecases. Der bliver løbende lagt nye op.

Udvikling af ny tilsynsmodel i Roskilde Kommune via Samskabt Styring

Roskilde Kommune har udviklet en ny tilsynsmodel for kommunens dagtilbud med udgangspunkt i metoden Samskabt Styring. Som led i et kommunalt fokus på afbureaukratisering er der udviklet en ny tilsynsmodel med en større grad af ejerskab, fordi der er samarbejdet på tværs af styringskæden om at skabe et meningsfuldt styringsredskab, der samtidig understøtter udviklingen af det enkelte dagtilbud. Læs mere om Roskilde Kommunes tilsynspraksis her.