Kommunal tilsynspraksis i dagtilbud

Artikler

Her kan du læse artikler, der zoomer ind på tilsyn.

I en række artikler sætter KL spot på det kommunale tilsyn. Artiklerne trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis i form af faglige oplæg, kommunale eksempler på god tilsynspraksis og kommunedrøftelser. Herunder findes link til artiklerne. Der bliver løbende lagt flere op.

Artikel 1: Den kommunale tilsynspraksis skal styrkes

Det er fuldstændigt afgørende, at tilsynet med dagtilbud ligger i den kommunale organisation af flere årsager. For det første er det en forudsætning for, at tilsynet kan kobles til kvalitetsudviklingen af kommunens dagtilbudsområde generelt. Der genereres en viden i tilsynet, som skal komme institutioner og forvaltning til gode, hvis der skal ske en kontinuerlig kvalitetsudvikling. Denne viden må ikke sive ud af kommunen. For det andet muliggør et kommunalt tilsyn en nærhed til borgerne, dagtilbuddene og den lokale kontekst, som er helt central i leveringen af velfærdsydelser. Det er netop den udvikling en nærhedsreform understøtter; at lokal velfærd udvikles tæt på borgere, ledere og medarbejdere, så det bliver så meningsskabende som overhovedet muligt.

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan man gennem samskabende udvikling og en systematisk tilgang til kvalitetsforståelse og metodevalg kan skabe et stærkere og mere ensartet fundament for tilsynet. 

Læs artiklen her.

Artikel 2: Kvalitetsforståelse og metode valg i kommunal tilsyns-praksis

Der er stor opmærksomhed på det kommunale tilsyn i dagtilbud. Og med god grund, for tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud.

I en række artikler sætter KL spot på det kommunale tilsyn. Den anden og nærværende artikel handler om betydningen af en systematisk tilgang til kvalitetsforståelse og metodevalg. En systematik, der bidrager til at komme hele vejen rundt og ikke mindst styrker validiteten af tilsynet og de fund, der gøres.

Læs artiklen her.