Børn og unge Dagtilbud

Kommunal tilsynspraksis i dagtilbud

Der er stor opmærksomhed på det kommunale tilsyn i dagtilbud. Og med god grund, for tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud. Derfor er kommunerne også meget optagede af at videreudvikle og styrke den lokale tilsynspraksis. På denne side kan du finde artikler, kommunecases samt andet inspirationsmateriale om kommunal tilsynspraksis på dagtilbudsområdet.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med, at indholdet i dagtilbuddene lever op til de mål og rammer, der er beskrevet i dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes fastsætte og offentliggøre rammerne for det kommunale tilsyn. Tilsynet kan tilpasses den kommunale tilgang til kvalitetsarbejde og anvendes som et aktivt redskab i kvalitetsudviklingen.

Det er centralt, at den kommunale tilsynspraksis kobler sig til:

  • kendetegn på god kvalitet
  • har en systematisk tilgang til vurdering af kvaliteten  
  • har en systematisk opfølgning på tilsynet.

KL vil på denne side om tilsyn sætte spot på den kommunale tilsynspraksis. Siden vil løbende blive opdateret med artikler, kommunecases, pejlemærker for god tilsynspraksis samt andet inspirationsmateriale for området. Artiklerne mv. trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis.