Børn og unge Dagtilbud

Kommunal tilsynspraksis i dagtilbud

Der er stor opmærksomhed på det kommunale tilsyn i dagtilbud. Og med god grund, for tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud. Derfor er kommunerne også meget optagede af at videreudvikle og styrke den lokale tilsynspraksis. På denne side kan du finde artikler, kommunecases samt andet inspirationsmateriale om kommunal tilsynspraksis på dagtilbudsområdet.

Nye lovkrav på vej

Som et element i udmøntning af aftalen om minimumsnormeringer bliver kravene til kommunernes tilsyn med dagtilbuddene skærpet. Der kommer nye lovkrav på området, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2022.

De skærpede lovkrav til kommunernes tilsynspraksis vil betyde, at kommunerne skal revurdere egne tilsynsmodeler. Kommunerne står her med en stor og vigtig opgave i udvikle og beskrive justerede tilsynsmodeller, der lever op til nye lovkrav og betrygger alle parter i, at tilsynsopgaven løftes kvalificeret af kommunerne.

Med det afsæt inviterer KL til et nyt partnerskab om tilsynet på dagtilbudsområdet. Du kan tilmelde og læse mere her.

Tilsyn er et kommunalt ansvar

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med, at indholdet i dagtilbuddene lever op til de mål og rammer, der er beskrevet i dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes fastsætte og offentliggøre rammerne for det kommunale tilsyn. Tilsynet kan tilpasses den kommunale tilgang til kvalitetsarbejde og anvendes som et aktivt redskab i kvalitetsudviklingen.

Det er centralt, at den kommunale tilsynspraksis kobler sig til:

  • kendetegn på god kvalitet
  • har en systematisk tilgang til vurdering af kvaliteten  
  • har en systematisk opfølgning på tilsynet.

KL vil på denne side om tilsyn sætte spot på den kommunale tilsynspraksis. Siden vil løbende blive opdateret med artikler, kommunecases, pejlemærker for god tilsynspraksis samt andet inspirationsmateriale for området. Artiklerne mv. trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis.