Børn og unge Dagtilbud

Dagtilbudskonferencen

Dagtilbudskonferencen henvender sig til forvaltningschefer, forvaltningsmedarbejdere, områdeledere, dagtilbudsledere og andre interessenter på dagtilbudsområdet.

Fokus på kvalitet

KL afviklede årets Dagtilbudskonference den 31. maj 2022 i ODEON.

Kvalitet i dagtilbud er afgørende for børns trivsel, læring og udvikling, og idet spiller den styrkede pædagogiske læreplan en afgørende rolle. Dagtilbudskonferencen 2022 satte fokus på det videre arbejde med at virkeliggøre og omsætte den styrkede pædagogiske læreplan med det pædagogiske grundlag samt det generelle arbejde med at løfte kvaliteten i dagtilbud. Konferencen samlede op på de
sidste års erfaringer og drøfter de næste skridt med forskere, praktikere og politikere.

Evalueringskultur, faglig ledelse, stærke børnefællesskaber og det tværgående samarbejde samt forældresamarbejde er nogle af de temaer, som blandt andet fylder i det fremadrettede arbejde.

Materialer fra plenum 

 • PDF

  Veje til stærke børnefællesskaber v. Janne Hedegaard Hansen.pdf

 • PDF

  Den gode opstart i daginstitutionen v. Crisstina Munck.pdf

 • PDF

  Kvalitetsudvikling og evalueringskultur gennem faglig ledelse v. Line Skov Hansen.pdf

 • PDF

  Den styrkede pædagogiske læreplan – evaluering og det videre arbejde v. Christina Barfoed-Høj.pdf

 • PDF

  Refleksionsspørgsmål til Dagtilbudskonferencen 2022.pdf

Materialer fra temamøder 

 • PDF

  Temamøde 1 Kompetencer til arbejdet med tilsyn.pdf

 • PDF

  Temamøde 2 børneperspektiver og børns perspektiver.pdf

 • PDF

  Temamøde 3 En fremtid med fuldtid i daginstitutioner.pdf

 • PDF

  Temamøde 4 Legepædagogik, legedeltagelse og rammesætning af legemiljøer.pdf

 • PDF

  Temamøde 5.pdf

 • PDF

  Temamøde 6 Stærke børnefællesskaber.pdf

×

Log ind