Børn og unge Dagtilbud

Dagtilbudskonferencen 2023

KL afholdt Dagtilbudskonference den 31. maj 2023 i Odense Congress Center under temaet 'stærke børnefællesskaber'.

KL's Dagtilbudskonference

KL’s Dagtilbudskonference den 31. maj 2023 satte fokus på stærke børnefællesskaber. Med flere børn i mistrivsel og i udsatte positioner er der behov for at se på, hvordan pædagogisk praksis i dagtilbud kan understøtte børnenes trivsel. Konferencen stiller skarpt på, hvilke organisatoriske rammer samt pædagogiske indsatser, der er særligt virkningsfulde i arbejdet med børn i udsatte positioner. Dagen bød på oplæg om den nationale kvalitetsundersøgelse på 0-2års området, samt oplæg fra bl.a. Bjørn Holstein, professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, Charlotte Ringsmose, professor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet og Thomas Nordahl professor ved SePU, Center for praksisnær uddannelsesforskning ved Inland Norway University of Applied Sciences.  

Dagtilbudskonferencen 2024

Vil du have direkte besked, når vi åbner for deltagertilmeldingen i 2024? Så skriv dig op på vores infoliste for Dagtilbudskonferencen

Materiale fra KL's Dagtilbudskonference 2023 

Nedenfor finder du slides fra både plenum og temamøder. Materialet vil være offentligt på KL's hjemmeside indtil 2024.  

Slides fra plenum 

 • PDF

  Slides plenum -KL's Dagtilbudskonference 2023.pdf

 

Slides fra temamøder 

 • PDF

  Slides temamøde 1 - Trivsel – familiens perspektiv .pdf

 • PDF

  Slides temamøde 2 - Deltagelsesmuligheder for alle børn gennem de brede børnefællesskaber .pdf

 • PDF

  Slides temamøde 3 - Kvalitet i dagplejen.pdf

 • PDF

  Slides temamøde 4 - Praksis - & Læringspædagogers arbejde med inkluderende læringsmiljøer og stærke børnefælleskaber .pdf

 • PDF

  Slides temamøde 5 - strategisk kompetenceudvikling og faglig udvikling i rekrutterings- og fastholdelsesperspektiv.pdf

 • PDF

  Slides temamøde 6 - Bæredygtighed i dagtilbud.pdf

 • PDF

  Slides temamøde 7 - Fokus på legende læring i overgangen fra dagtilbud til skole-SFO.pdf

×

Log ind