Brugerportalsinitiativet omfatter bl.a. kommunal anskaffelse af en læringsplatform, som kommunerne selv har valgt, samt af den fælleskommunale kommunikationsplatform Aula.

Pr. 2017 havde alle kommuner som led i initiativet anskaffet en læringsplatform og var begyndt at udbrede den til deres skoler. I skoleåret 2019/2020 har skolerne nu også taget Aula i brug, og i efteråret 2020 bliver Aula taget i brug i dagtilbud i 97 kommuner, som har valgt også at bruge Aula på 0-6-årsområdet.

Læs meget mere om Aula på aulainfo.dk.

Udover arbejdet med læringsplatformene og Aula arbejdes der sideløbende med at skabe en fællesoffentlig it-infrastruktur. Der arbejdes også med fællesoffentlige standarder, som bl.a. sikrer, at alle relevante informationer kan sendes mellem de forskellige it-systemer i kommunerne og staten, som indvirker på skolernes hverdag.

Styrelsen for IT og Læring (STIL) har ifm. initiativet etableret et udvidet Unilogin, hvor forældre nu også indgår. Data om skema og licenshåndtering af digitale værktøjer standardiseres også og kan dermed udveksles mellem kommercielle løsninger. STIL sikrer også en kobling mellem de to platforme og nationale services som Fælles Mål, nationale test- og prøveresultater og vidensportalen EMU.