Om Brugerportalsinitiativet

Initiativets indhold

Initiativet indbefatter bl.a. kommunal anskaffelse af en læringsplatform, som kommunerne selv vælger, samt den fælleskommunale samarbejds- og kommunikationsplatform Aula, som er en fælleskommunal løsning. Alle kommuner har i 2017 anskaffet en læringsplatform og påbegyndt udbredelse til alle skoler, og fra august 2019 er Aula ude – først i skolerne og umiddelbart efter i dagtilbud i de 93 kommuner, som har tilvalgt det. Læs mere om Aula på aulainfo.dk

Udover de to platforme bliver der samtidig arbejdet med at skabe en fællesoffentlig it-infrastruktur. Der udarbejdes ligeledes fællesoffentlige standarder, der bl.a. sikrer, at alle relevante informationer kan sendes mellem de forskellige it-systemer i kommunerne og i staten.

Som del af den fællesoffentlige aftale om BPI etablerer Styrelsen for IT og Læring (STIL) et udvidet UNI-login, så forældre nu også indgår, og data om skema og licenshåndtering af digitale værktøjer standardiseres og kan udveksles mellem kommercielle løsninger . Derudover sikrer STIL en kobling mellem de to platforme og nationale services som bl.a. Fælles Mål, nationale test- og prøveresultater og vidensportalen EMU.