Om Brugerportalsinitiativet

Initiativets indhold

Brugerportalsinitiativet omfatter bl.a. kommunal anskaffelse af en læringsplatform, som kommunerne selv vælger, samt af den fælleskommunale samarbejds- og kommunikationsplatform Aula. Alle kommuner har pr. 2017 anskaffet en læringsplatform og påbegyndt udbredelse til alle skoler. Fra skoleåret 2019-2020 er Aula ude i skolerne og efter sommer 2020 i dagtilbud i 97 kommuner, som har valgt også at bruge Aula på 0-6-årsområdet. Læs mere om Aula på aulainfo.dk.

Udover de to platforme bliver der samtidig arbejdet med at skabe en fællesoffentlig it-infrastruktur. Der udarbejdes også fællesoffentlige standarder, der bl.a. sikrer, at alle relevante informationer kan sendes mellem de forskellige it-systemer i kommunerne og i staten.

Som del af den fællesoffentlige aftale om realiseringen af Brugerportalsinitiativet etablerer Styrelsen for IT og Læring (STIL) et udvidet Unilogin, så forældre nu også indgår, og data om skema og licenshåndtering af digitale værktøjer standardiseres og kan udveksles mellem kommercielle løsninger. Derudover sikrer STIL en kobling mellem de to platforme og nationale services som bl.a. Fælles Mål, nationale test- og prøveresultater og vidensportalen EMU.