Om Brugerportalsinitiativet

Hvad er Brugerportalsinitiativet?

Brugerportalsinitiativet er et politisk initiativ, som skal medvirke til at bringe den digitale folkeskole et skridt videre. Det skal ske ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, der kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen samt understøtte målene i folkeskolereformen.