Brugerportalsinitiativet Om Brugerportalsinitiativet

Fælleskommunalt program understøtter kommunerne

Et fælleskommunalt program, BPI-programmet, blev etableret i 2014 med det formål at realisere Brugerportalsinitiativet, bl.a. ved at understøtte kommunernes opgaver i relation til anskaffelse af læringsplatforme og Aula, implementering, informationssikkerhed og fælles standarder.

BPI-programmet blev etableret af regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2015.

Få mere information, gode historier om BPI, dokumenter vedrørende etableringen af BPI m.m. under siden "materialer".