Om Brugerportalsinitiativet

BPI-program understøtter kommunerne

Regeringen og KL aftalte i juni 2014 som led i aftalen om kommunernes økonomi i 2015 at realisere initiativet om den brugerportal for folkeskolen, som blev aftalt ifm. med folkeskolereformen. Der er i KL etableret et fælleskommunalt program, BPI-programmet, som har til opgave at understøtte kommunernes opgaver i relation til bl.a. anskaffelse af platformene, implementering, informationssikkerhed og fælles standarder.

Få mere information om afholdte BPI-arrangementer, gode historier om BPI, dokumenter vedrørende etableringen af BPI m.m.