Om Brugerportalsinitiativet

BPI-program understøtter kommunerne

Regeringen og KL aftalte i juni 2014 - som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 - at realisere et initiativ om en brugerportal for folkeskolen, som blev aftalt ifm. med folkeskolereformen i 2013. Et fælleskommunalt program, BPI-programmet, blev i den anledning etableret i KL. BPI-programmet har til opgave at understøtte kommunernes opgaver i relation til bl.a. anskaffelse af læringsplatforme og Aula, implementering, informationssikkerhed og fælles standarder.

Få mere information, gode historier om BPI, dokumenter vedrørende etableringen af BPI m.m. under siden "materialer".