Børn og unge Brugerportalsinitiativet

Om Brugerportalsinitiativet

Brugerportalsinitiativet støtter kommunerne i arbejdet for, at elever, lærere og forældre oplever en digitalt sammenhængende folkeskole

Hvad er Brugerportalsinitiativet?

Brugerportalsinitiativet er et politisk initiativ fra 2013, som skal medvirke til at bringe den digitale folkeskole et skridt videre. Det sker ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, der kan støtte arbejdet med kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen samt understøtte målene i folkeskolereformen.

Initiativets indhold

Brugerportalsinitiativet omfatter bl.a. kommunal anskaffelse af en læringsplatform, som kommunerne selv har valgt, samt af den fælleskommunale kommunikationsplatform Aula.

Pr. 2017 havde alle kommuner som led i initiativet anskaffet en læringsplatform og var begyndt at udbrede den til deres skoler. I skoleåret 2019/2020 har skolerne nu også taget Aula i brug, og i efteråret 2020 bliver Aula taget i brug i dagtilbud i 97 kommuner, som har valgt også at bruge Aula på 0-6-årsområdet.

Læs meget mere om Aula på aulainfo.dk.

Udover arbejdet med læringsplatformene og Aula arbejdes der sideløbende med at skabe en fællesoffentlig it-infrastruktur. Der arbejdes også med fællesoffentlige standarder, som bl.a. sikrer, at alle relevante informationer kan sendes mellem de forskellige it-systemer i kommunerne og staten, som indvirker på skolernes hverdag.

Styrelsen for IT og Læring (STIL) har ifm. initiativet etableret et udvidet Unilogin, hvor forældre nu også indgår. Data om skema og licenshåndtering af digitale værktøjer standardiseres også og kan dermed udveksles mellem kommercielle løsninger. STIL sikrer også en kobling mellem de to platforme og nationale services som Fælles Mål, nationale test- og prøveresultater og vidensportalen EMU.

Fælleskommunalt program understøtter kommunerne

Et fælleskommunalt program, BPI-programmet, blev etableret i 2014 med det formål at realisere Brugerportalsinitiativet, bl.a. ved at understøtte kommunernes opgaver i relation til anskaffelse af læringsplatforme og Aula, implementering, informationssikkerhed og fælles standarder.

BPI-programmet blev etableret af regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2015.

Få mere information, gode historier om BPI, dokumenter vedrørende etableringen af BPI m.m. under siden "materialer".

×

Log ind