Brugerportalsinitiativet Læringsplatforme

Læringsplatformenes vigtigste funktioner

En række funktioner danner fundamentet for det digitale arbejde med elevens læring i læringsplatforme og giver mulighed for at skabe en sammenhængende it-understøttelse af elevernes læring, herunder tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af undervisningen:

Læringsforløb: Et læringsforløb er en afgrænset serie af aktiviteter, der skal lede frem mod et læringsudbytte.

Integration til digitale læremidler: Det skal være let at arbejde med produkter og dokumenter og andet indhold, som ligger i andre systemer, under tilrettelæggelse og gennemførsel af et læringsforløb og f.eks. arbejde med video, billeder, lyd links og andre digitale værktøjer i læringsforløbet.

Elevplanen: Elevplanen er et dynamisk redskab, der kan give overblik over og danne baggrund for dialog om elevens faglige niveau, læring, progression og trivsel mellem elev, lærer, lærergrupper og forældre.

Portfolio: Elever, forældre og pædagogisk personale skal have adgang til portfolio, som en samling af produkter en elev udarbejder samt eventuelle evalueringer.

Årsplan: Pædagogisk personale og ledelse anvender årsplaner som ramme for at planlægge elevernes læring, progression og trivsel

Ledelsesinformation: Ledelsen skal let kunne samarbejde med og støtte det pædagogiske personale i arbejdet med elevernes læring og trivsel. Ledelsen skal derfor have overblik og adgang til læringsforløb, læringsmål og elevplaner.

Læs rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut om skolernes erfaringer med implementering af læringsplatforme.