Børn og unge Brugerportalsinitiativet

Læringsplatforme

Læringsplatforme er digitale platforme, der understøtter skolens daglige arbejde med elevens læringsproces.

Formålet med læringsplatformene

Læringsplatformene skal understøtte elever og pædagogisk personale digitalt i deres arbejde med elevernes læring, progression og trivsel. Det gør platformene bl.a. ved at give elever, forældre, pædagogisk personale og ledere adgang til en lang række digitale funktioner, der hjælper elevens læring på vej.

Ved udgangen af 2017 havde alle kommuner anskaffet en læringsplatform og var begyndt at udbrede den til alle skoler. Kommunerne har selv valgt deres læringsplatform. I dag er fire leverandører af læringsplatforme repræsenteret på Danmarks folkeskoler:

  • EasyIQ
  • KMD (MinUddannelse)
  • Meebook
  • Systematic (MoMo)

Læringsplatformenes vigtigste funktioner

En række funktioner danner fundamentet for det digitale arbejde med elevens læring i læringsplatforme og giver mulighed for at skabe en sammenhængende it-understøttelse af elevernes læring, herunder tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af undervisningen:

Læringsforløb: Et læringsforløb er en afgrænset serie af aktiviteter, der skal lede frem mod et læringsudbytte.

Integration til digitale læremidler: Det skal være let at arbejde med produkter og dokumenter og andet indhold, som ligger i andre systemer, under tilrettelæggelse og gennemførsel af et læringsforløb og f.eks. arbejde med video, billeder, lyd links og andre digitale værktøjer i læringsforløbet.

Elevplanen: Elevplanen er et dynamisk redskab, der kan give overblik over og danne baggrund for dialog om elevens faglige niveau, læring, progression og trivsel mellem elev, lærer, lærergrupper og forældre.

Portfolio: Elever, forældre og pædagogisk personale skal have adgang til portfolio, som en samling af produkter en elev udarbejder samt eventuelle evalueringer.

Årsplan: Pædagogisk personale og ledelse anvender årsplaner som ramme for at planlægge elevernes læring, progression og trivsel

Ledelsesinformation: Ledelsen skal let kunne samarbejde med og støtte det pædagogiske personale i arbejdet med elevernes læring og trivsel. Ledelsen skal derfor have overblik og adgang til læringsforløb, læringsmål og elevplaner.

Læs rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut om skolernes erfaringer med implementering af læringsplatforme.

×

Log ind