Børn og unge Brugerportalsinitiativet

It-arkitektur og standarder

Arbejde med it-arkitektur og standarder er bl.a. med til at skabe fælles forståelse af tekniske aspekter i BPI-programmet og et fælles afsæt for arbejdet med læringsforløb og –resurser i læringsplatforme.

Fælles udgangspunkt for arbejdet med BPI

BPI-programmet indeholder en arkitektur-del, som har fokus på at skabe en fælles opfattelse af de teknologiske elementer, der indgår i BPI, så alle, der arbejder med initiativet, har fælles grundlag for at forstå og diskutere dets tekniske indhold.

Beskrivelser af data, sammenhæng og sikkerhed

Arkitekturbeskrivelserne er beskrivelser, der definerer centrale begreber i it-systemerne for BPI-programmet, data, som indgår i it-systemerne, og beskrivelser af, hvordan disse data udveksles indbyrdes mellem it-systemerne. Derudover er det beskrivelser af, hvordan it-systemerne hænger sammen indbyrdes og med omverdenen, og ikke mindst hvordan sikkerheden håndteres internt og omkring BPI.

I forbindelse med BPI-programmet er der udviklet tre standarder for udveksling af information mellem nogle af de systemer, der indgår i BPI-programmet. Standarderne hedder DK-LOM, DK-LTI og DK-Cartridge.

Formål med standarder i relation til BPI

Formålene med de tre standarder DK-LOM, DK-LTI og DK-Cartridge er at:

  • Stimulere og øge graden af genbrug af undervisningsforløb
  • Understøtte mobiliteten af undervisningsforløb
  • Give pædagogisk personale bedre og rigere værktøjer til fremsøgning og vurdering af læremidler
  • Sikre ensartede begreber og betegnelser for læringsresurser
  • Ensrette data om evaluering, progression og karakterer
  • Sikre et åbent marked for leverandører af læringsplatforme
  • Sikre et åbent marked for leverandører af digitalt indhold
  • Støtte op om indkøb og implementering i kommunerne

Læs mere om, hvordan standarderne kan bruges.

Her finder du en oversigt over de tre standarder i relation til elever, forlag og pædagogisk personales arbejdsgange.

×

Log ind