Børn og unge Brugerportalsinitiativet

Informationssikkerhed

BPI-programmet har et stærkt fokus på informationssikkerhed i de løsninger, der er omfattet af Brugerportalsinitiativet. Programmet leverer derfor løbende input til kommunernes arbejde på denne front.

Materialer til kommunernes arbejde med informationssikkerhed

Disse materialer er centrale for kommunernes arbejde med informationssikkerhed i relation til BPI-programmet:

  • Trusselsvurdering med sikkerhedstiltag - et dokument, der beskriver trusler mod informationssikkerheden set fra BPI-programmet som helhed, og hvilke (ofte generiske) sikkerhedstiltag, der kan afhjælpe disse trusler. For yderligere information vedrørende dokumentet kontakt Jakob Eiby.
  • Generel kravspecifikation for Læringsplatforme – Sikkerhedskrav.
  • Fuld risikovurdering for systemet Aula (udarbejdes og stilles til rådighed af KOMBIT).

Der vil yderligere blive suppleret med diverse sikkerhedsanbefalinger og -materialer på prioriterede områder. Materialerne vil være at finde i BPI-programmets materialebank.

Materialernes formål og målgruppe

Hensigten med materialerne er, at de kan benyttes som input til kommunens øvrige sikkerhedsarbejde og indgå i kommunens arbejde med fx egen risikovurdering og sikkerhedsarkitektur. Inputtene skal ses som BPI-specifikt supplement til det øvrige sikkerhedsmateriale, der bruges i kommunerne, herunder information fra KL's sikkerhedsprogram.

Målgruppen for materialet er som udgangspunkt den/de sikkerhedsansvarlige i kommunerne, som kan vurdere, hvilke dele af materialet, der er relevant for netop deres kommune, og hvordan det evt. skal formidles videre.

Udgivelse

Materialerne bliver gjort tilgængelige på BPI-programmets Yammer-gruppe, efterhånden som de færdiggøres. Gruppen er et dialogforum for BPI-kontaktpersoner, som man kan anmode om medlemskab af her. Der vil blive orienteret via mail og i Yammer-gruppen, hver gang der lægges nyt materiale ud. I Yammer-gruppen kan man som BPI-kontaktperson modtage information fra KL, videndele om sit arbejde med BPI-programmet samt udveksle idéer, udfordringer, inputs og gode løsninger med andre kommuner.

 Læs spørgsmål og svar på ofte stillede spørgsmål om sikkerhed ifm. BPI-programmet.

×

Log ind