Brugerportalsinitiativet

Informationssikkerhed

BPI-programmet har et stærkt fokus på informationssikkerhed i de løsninger, der er omfattet af Brugerportalsinitiativet. Programmet leverer derfor løbende input til kommunernes arbejde på denne front.

Materialer til kommunernes arbejde med informationssikkerhed

Disse materialer er centrale for kommunernes arbejde med informationssikkerhed i relation til BPI:

  • Trusselsvurdering med sikkerhedstiltag - et dokument, der beskriver trusler mod informationssikkerheden set fra BPI som helhed, og hvilke (ofte generiske) sikkerhedstiltag, der kan afhjælpe disse trusler.
  • Generel kravspecifikation for Læringsplatforme – Sikkerhedskrav.
  • Fuld risikovurdering for systemet Aula (udarbejdes og stilles til rådighed af KOMBIT).

Der vil yderligere blive suppleret med diverse sikkerhedsanbefalinger og -materialer på prioriterede områder.

Materialernes formål og målgruppe

Hensigten med materialerne er, at de kan benyttes som input til kommunens øvrige sikkerhedsarbejde og indgå i kommunens arbejde med fx egen risikovurdering og sikkerhedsarkitektur. Inputtene skal ses som BPI-specifikt supplement til det øvrige sikkerhedsmateriale, der bruges i kommunerne, herunder information fra KL's sikkerhedsprogram.

Målgruppen for materialet er som udgangspunkt den/de sikkerhedsansvarlige i kommunerne, som kan vurdere hvilke dele af materialet, der er relevant for netop deres kommune, og hvordan det evt. skal formidles videre.

Udgivelse

Materialerne bliver gjort tilgængelige, efterhånden som de færdiggøres, og de vil være at finde på Yammer. Der vil blive orienteret via mail og BPI-programmets Yammer-gruppe, hver gang der lægges nyt materiale ud.

Yammer er Brugerportalsinitiativets dialogside for BPI-kontaktpersoner. Her deles information fra BPI-programmet i KL, og det er muligt at videndele om BPI, udveksle idéer, udfordringer, inputs og gode løsninger med andre kommuner. Gruppen er som udgangspunkt et lukket forum, som man kan få adgang til ved at anmode om medlemskab ved at tilgå følgende link til Yammer. 

 Læs spørgsmål og svar på ofte stillede spørgsmål om sikkerhed ifm. BPI-programmet.