Brugerportalsinitiativet Aula

Oversigt, inspiration og værktøjer: Viden om Aula fra kommunerne

Implementeringen af Aula gribes an på mange forskellige måder landet over. Nedenstående er eksempler på, hvordan kommuner har arbejdet med bl.a. kommunikation i forbindelse med implementeringen af Aula i folkeskolen. Eksemplerne strækker sig fra enkelte tekster til større hjemmesider med en bred vifte af ressourcer til skolerne: