Aula

Lettere kommunikation og sammenhæng

Alle 98 kommuner i Danmark gik i 2016 sammen om et fælles udbud af en samarbejdsplatform - det senere Aula - til skoleområdet. Det skete for at etablere en sammenhængende brugeroplevelse på tværs af skoler og kommuner. Aula blev sendt i udbud af kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, i begyndelsen af 2017, og valget faldt på leverandøren Netcompany – IT and Business Consulting, som nu er i færd med at udvikle Aula i samarbejde med firmaerne Frog, EduLab og Advice.

Aula skal gøre det muligt at samle og målrette informationer til alle brugerne, understøtte skolenære behov via visning af relevante informationer og være den samlende indgang til bl.a. læringsplatformene via widgets. Brugerne vil kunne tilgå Aula på både computere, smartphones og tablets og få vist de funktioner og oplysninger, som er relevante for netop dem. KOMBIT opdaterer løbende om implementeringen på aulainfo.dk.