Brugerportalsinitiativet Aula

Lettere kommunikation og sammenhæng

Alle 98 kommuner i Danmark gik i 2016 sammen om et fælles udbud af en samarbejdsplatform – det senere Aula – til skoleområdet. Det skete for at etablere en sammenhængende brugeroplevelse på tværs af skoler og kommuner. Aula blev sendt i udbud af kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, i begyndelsen af 2017, og valget faldt på leverandøren Netcompany – IT and Business Consulting, som siden har udviklet Aula i samarbejde med firmaerne Frog, EduLab og Advice.

Aula gør det muligt at samle og målrette informationer til alle brugerne og understøtte skolenære behov via visning af relevante informationer, ligesom det er den samlende indgang til bl.a. læringsplatformene. Brugerne kan tilgå Aula på både computere, smartphones og tablets og få vist de funktioner og oplysninger, som er relevante for netop dem. KOMBIT opdaterer løbende om Aula på aulainfo.dk.