Brugerportalsinitiativet Aula

Implementering af Aula

I efteråret 2019 begyndte folkeskolerne i næsten alle kommuner at bruge Aula, og i løbet af skoleåret 2019-2020 blev Aula udbredt til alle folkeskoler. Flere end 1.600 skoler og SFO'er kommer til at bruge Aula. Forud for lanceringen af Aula blev der uddannet 4.600 superbrugere.

I løbet af 2020 bliver Aula også taget i brug i dagtilbud i 97 kommuner.

De kommende ca. to millioner brugere af Aula vil tælle børn/elever, forældre, pædagogisk personale og andre kommunale medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet (ledere, vejledere, skoleforvaltning m.fl.).