Aula

Implementering af Aula

Ultimo 2019 vil Aula være ude på alle folkeskoler og i 2020 i dagtilbud i 95 kommuner, der har valgt også at bruge Aula på 0-6-årsområdet. De kommende ca. 2 millioner brugere af Aula vil tælle elever, forældre, pædagogisk personale og andre kommunale medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet (ledere, vejledere, skoleforvaltning m.fl.).