Aula

Implementering af Aula

I efteråret 2019 begyndte folkeskolerne i næsten alle kommuner at bruge Aula, og i løbet af skoleåret 2019-2020 vil Aula være ude på alle folkeskoler. Flere end 1.600 skoler og SFO'er vil komme til at bruge Aula. Forud for lanceringen af Aula er 4.600 superbrugere blevet uddannet.

I 2020 vil Aula også blive taget i brug i dagtilbud i 97 kommuner.

De kommende ca. 2 millioner brugere af Aula vil tælle børn/elever, forældre, pædagogisk personale og andre kommunale medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet (ledere, vejledere, skoleforvaltning m.fl.).