Aula

Fremtidens kommunikationskanal

Kommunikationsløsningen Aula, som udrulles i 2019, skal på en sikker og brugervenlig måde understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel med god kommunikation mellem pædagogisk personale, børn og deres forældre. Aula skal samtidig skabe sammenhæng på tværs af skole- og dagtilbudsområdet og derudover lette kommunikation dels mellem skole/dagtilbud og hjem og dels indbyrdes mellem brugere ved at styrke dialogen om barnet. Se en video, hvor Aula bliver forklaret kort.