Brugerportalsinitiativet Aula

Den nye kommunikationsløsning til folkeskoler, SFO’er og dagtilbud

Kommunikationsløsningen Aula skal understøtte kommunikationen og dermed samarbejdet om børns læring og trivsel på en sikker og brugervenlig måde. Aula skaber sammenhæng på tværs af skole- og dagtilbudsområdet og letter kommunikationen dels mellem skole/dagtilbud og hjem og dels indbyrdes mellem brugere. Se en video, hvor Aula kort bliver forklaret.