Brugerportalsinitiativet

Aula

Aula bliver den nye, primære digitale kommunikationsløsning for over 2 mio. brugere i både skole og dagtilbud landet over.

Fremtidens kommunikationskanal

Kommunikationsløsningen Aula, som udrulles i 2019, skal på en sikker og brugervenlig måde understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel med god kommunikation mellem pædagogisk personale, børn og deres forældre. Aula skal samtidig skabe sammenhæng på tværs af skole- og dagtilbudsområdet og derudover lette kommunikation dels mellem skole/dagtilbud og hjem og dels indbyrdes mellem brugere ved at styrke dialogen om barnet. Se en video, hvor Aula bliver forklaret kort.

Lettere kommunikation og sammenhæng

Alle 98 kommuner i Danmark gik i 2016 sammen om et fælles udbud af en samarbejdsplatform - det senere Aula - til skoleområdet. Det skete for at etablere en sammenhængende brugeroplevelse på tværs af skoler og kommuner. Aula blev sendt i udbud af kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, i begyndelsen af 2017, og valget faldt på leverandøren Netcompany – IT and Business Consulting, som nu er i færd med at udvikle Aula i samarbejde med firmaerne Frog, EduLab og Advice.

Aula skal gøre det muligt at samle og målrette informationer til alle brugerne, understøtte skolenære behov via visning af relevante informationer og være den samlende indgang til bl.a. læringsplatformene via widgets. Brugerne vil kunne tilgå Aula på både computere, smartphones og tablets og få vist de funktioner og oplysninger, som er relevante for netop dem. KOMBIT opdaterer løbende om implementeringen på aulainfo.dk.

Implementering af Aula

Ultimo 2019 vil Aula være ude på alle folkeskoler og i 2020 i dagtilbud i 95 kommuner, der har valgt også at bruge Aula på 0-6-årsområdet. De kommende ca. 2 millioner brugere af Aula vil tælle elever, forældre, pædagogisk personale og andre kommunale medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet (ledere, vejledere, skoleforvaltning m.fl.).