Børn og unge Brugerportalsinitiativet

Aula

Aula er den nye, primære digitale kommunikationsløsning for over 2 mio. brugere i både skole og dagtilbud landet over.

Den nye kommunikationsløsning til folkeskoler, SFO’er og dagtilbud

Kommunikationsløsningen Aula skal understøtte kommunikationen og dermed samarbejdet om børns læring og trivsel på en sikker og brugervenlig måde. Aula skaber sammenhæng på tværs af skole- og dagtilbudsområdet og letter kommunikationen dels mellem skole/dagtilbud og hjem og dels indbyrdes mellem brugere. Se en video, hvor Aula kort bliver forklaret.

Lettere kommunikation og sammenhæng

Alle 98 kommuner i Danmark gik i 2016 sammen om et fælles udbud af en samarbejdsplatform – det senere Aula – til skoleområdet. Det skete for at etablere en sammenhængende brugeroplevelse på tværs af skoler og kommuner. Aula blev sendt i udbud af kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, i begyndelsen af 2017, og valget faldt på leverandøren Netcompany – IT and Business Consulting, som siden har udviklet Aula i samarbejde med firmaerne Frog, EduLab og Advice.

Aula gør det muligt at samle og målrette informationer til alle brugerne og understøtte skolenære behov via visning af relevante informationer, ligesom det er den samlende indgang til bl.a. læringsplatformene. Brugerne kan tilgå Aula på både computere, smartphones og tablets og få vist de funktioner og oplysninger, som er relevante for netop dem. KOMBIT opdaterer løbende om Aula på aulainfo.dk.

Implementering af Aula

I efteråret 2019 begyndte folkeskolerne i næsten alle kommuner at bruge Aula, og i løbet af skoleåret 2019-2020 blev Aula udbredt til alle folkeskoler. Flere end 1.600 skoler og SFO'er kommer til at bruge Aula. Forud for lanceringen af Aula blev der uddannet 4.600 superbrugere.

I løbet af 2020 bliver Aula også taget i brug i dagtilbud i 97 kommuner.

De kommende ca. to millioner brugere af Aula vil tælle børn/elever, forældre, pædagogisk personale og andre kommunale medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet (ledere, vejledere, skoleforvaltning m.fl.).

Oversigt, inspiration og værktøjer: Viden om Aula fra kommunerne

Implementeringen af Aula gribes an på mange forskellige måder landet over. Nedenstående er eksempler på, hvordan kommuner har arbejdet med bl.a. kommunikation i forbindelse med implementeringen af Aula i folkeskolen. Eksemplerne strækker sig fra enkelte tekster til større hjemmesider med en bred vifte af ressourcer til skolerne:

×

Log ind