Kommunale opgaver Børn og unge

Brugerportalsinitiativet

Brugerportalsinitiativet understøtter en digitalt sammenhængende folkeskole med bl.a. læringsplatforme, kommunikationsplatformen Aula og ny it-infrastruktur