Kommunale opgaver Børn og unge

Børn & Unge Topmøde

KL afholder Børn & Unge Topmøde den 28. januar 2021 med temaet "Et sammenhængende børne- og ungeområde". Topmødet afholdes i år som et virtuelt heldagsarrangement. Læs programmet her og tilmeld dig topmødet 2021.

KL's Børn & Unge Topmøde

Børn & Unge Topmødet er KL’s store kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet. Topmødet er for kommunalpolitikere, forvaltningschefer og -direktører, ledere på børne- og ungeområdet samt alle øvrige interessenter på hele 0-25-årsområdet.

Topmødet 2021: Et sammenhængende børne- og ungeområde

Kommunerne skal sikre dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud med stærke børnefællesskaber, som øger den sociale mobilitet og løfter og udfordrer alle børn. Men flere børn og unge trives ikke, og flere unge kommer ikke i uddannelse. Skal vi løse udfordringerne, skal vi i kommunerne blive endnu bedre til at se børn og unges liv og udvikling i større sammenhæng og hjælpe alle børn og unge til at få en hverdag, hvor de trives og får solide byggesten til et godt liv.

Et sammenhængende børne- og ungeområde er med til at sikre, at både børn, unge og forældre oplever at være en del af et stærkt kommunalt fællesskab. Et fællesskab med en rød tråd i de kommunale indsatser fra det første møde med sundhedsplejersken, til dagtilbud og skole og videre til valg af ungdomsuddannelse. For os i kommunerne kræver det et helhedsorienteret blik på opgaverne og et fokus på blandt andet samarbejde mellem sektorer og ledelseslag. Derfor har vi valgt at afholde KL’s Børn & Unge Topmøde i 2021 med temaet "Et sammenhængende børne- og ungeområde".

Virtuelt topmøde

Børn & Unge Topmødet 2021 er anderledes, end vi kender det. I år samles vi til et virtuelt topmøde. Vi har fortsat fokus på de politiske drøftelser, og programmet indeholder rig mulighed for at sikre de politiske debatter internt i udvalgene med input fra dagen. Samtidig giver det virtuelle topmøde nye og andre muligheder. Indholdet kan for eksempel deles og anvendes bredt i hele kommunen på flere niveauer. Med det håber vi at inspirere til sammenhænge bredt i kommunerne.

Deltagerne på topmødet vil modtage yderligere information om det virtuelle format når vi nærmer os topmødet.

Program og tilmelding

Du kan læse meget mere om topmødet i programmet:

Tilmelding til topmødet skal ske via linket herunder. Her kan du også finde information vedrørende priser for deltagelse. Tilmeldingsfristen til topmødet er den 21. januar 2020 kl. 12.00.

Arrangement

Konferencer og messer Børn & Unge Topmøde 2021

Oplæg

På Børn & Unge Topmødet kan du bl.a. møde Carsten Hornstrup, direktør v. Joint Action Analytics, og Lotte Bøgh Andersen, centerleder v. Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Herunder kan du se en video, hvor de sætter flere ord på deres oplæg: 
 

Materialer fra Børn & Unge Topmøde 2020

Børn & Unge Topmødet 2020 blev afholdt under temaet "Stærkere fællesskaber - bedre trivsel." Under topmødet blev der sat fokus på, hvordan kommunerne kan sikre, at alle børn og unge indgår i et fællesskab, hvori de trives, lærer og udvikler sig. Der var også oplæg i plenum samt en række temamøder, der alle belyste de faglige, styringsmæssige og økonomiske udfordringer, kommunerne står overfor i arbejdet med at sørge for, at alle børn og unge trives og indgår i et fællesskab. 

Har vi de rette tilbud på hylden på almenområdet?

Det spurgte Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, om under sin tale på KL's Børn & Unge Topmøde 2020. Du kan læse mere om, hvilke tiltag KL mener der blandt andet skal til for at komme i mål med, at alle børn skal have noget ud af de børnefællesskaber, de indgår i.

Plenum 

 • PDF

  Morten Mandøe, KL

 • PDF

  Mads Leth Jakobsen, VIVE Styring og Ledelse

 • PDF

  Mette Væver, Institut for Psykologi Københavns Universitet

 • PDF

  Karen Hækkerup, Unicef

 • PDF

  Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet

 • PDF

  Helle Rabøl Hansen, NO!SE

 • PDF

  Mikkel Haarder, EVA

Temamøder 

 • PDF

  Temamøde 3. Digitaliserings betydning for børn og unges fællesskaber

 • PDF

  Temamøde 4. Hvordan skaber man rammer for meningsfuldt arbejde med data på børne- og ungeområdet

 • PDF

  Temamøde 5. Stærke fællesskaber for store og små - overgang til fritidsliv og ungdomsuddannelse

 • PDF

  Temamøde 6. Bedre sammenhæng i ledelseskæden - fra politisk vision til faglig ledelse af kerneopgaven på børne- og ungeområdet

 • PDF

  Notat fra temamøde 6. Projekt fællesskab om faglig ledelse

 • PDF

  Temamøde 7. Opbygning af kommunal ekspertise til at arbejde i kompleksitet

 • PDF

  Temamøde 8. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - for trivsel og fællesskaber

 • PDF

  Temamøde 9. Ikke-uddannelsesparat i folkeskolen - Hvordan kommer de unge videre i uddannelse og job?

 • PDF

  Temamøde 10. Mellemformer mellem specialområdet og almenområdet

 
 
Åbningsfilm fra topmødet 2020