Børn og unge

Børn & Unge Topmøde

KL planlægger at afholde Børn & Unge Topmøde den 28. januar 2021 med temaet ”Sammenhænge på børne- og ungeområdet”. Formen for Børn & Unge Topmødet er grundet covid-19 fortsat ved at blive afklaret, og der åbnes derfor først for tilmelding i begyndelsen af november 2020. Programmet for topmødet vil blive offentliggjort i forbindelse med åbning af tilmelding. Mere information om formen på topmødet samt program og tilmelding vil blive opdateret på denne side hurtigst muligt.

KL's Børn & Unge Topmøde

Børn & Unge Topmødet er KL's store kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet. Topmødet er for kommunalpolitikere, forvaltningschefer/direktører, ledere på børne- og ungeområdet samt alle øvrige interessenter inden for hele 0-25-årsområdet 

Materialer fra Børn & Unge Topmøde 2020

Børn & Unge Topmødet 2020 blev afholdt under temaet "Stærkere fællesskaber - bedre trivsel." Under topmødet blev der sat fokus på, hvordan kommunerne kan sikre, at alle børn og unge trives og indgår i et fællesskab, hvori de trives, lærer og udvikler sig. Der var også oplæg i plenum samt en række temamøder, der alle belyste de faglige, styringsmæssige og økonomiske udfordringer, kommunerne står overfor i arbejdet med at sørge for, at alle børn og unge trives og indgår i et fællesskab.

Har vi de rette tilbud på hylden på almenområdet?

Det spurgte Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, om under sin tale på KL's Børn & Unge Topmøde 2020. Du kan læse mere om, hvilke tiltag KL mener der blandt andet skal til for at komme i mål med, at alle børn skal have noget ud af de børnefællesskaber, de indgår i.

Plenum

 • PDF

  Morten Mandøe, KL

 • PDF

  Mads Leth Jakobsen, VIVE Styring og Ledelse

 • PDF

  Mette Væver, Institut for Psykologi Københavns Universitet

 • PDF

  Karen Hækkerup, Unicef

 • PDF

  Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet

 • PDF

  Helle Rabøl Hansen, NO!SE

 • PDF

  Mikkel Haarder, EVA

Temamøder

 • PDF

  Temamøde 3. Digitaliserings betydning for børn og unges fællesskaber

 • PDF

  Temamøde 4. Hvordan skaber man rammer for meningsfuldt arbejde med data på børne- og ungeområdet

 • PDF

  Temamøde 5. Stærke fællesskaber for store og små - overgang til fritidsliv og ungdomsuddannelse

 • PDF

  Temamøde 6. Bedre sammenhæng i ledelseskæden - fra politisk vision til faglig ledelse af kerneopgaven på børne- og ungeområdet

 • PDF

  Notat fra temamøde 6. Projekt fællesskab om faglig ledelse

 • PDF

  Temamøde 7. Opbygning af kommunal ekspertise til at arbejde i kompleksitet

 • PDF

  Temamøde 8. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - for trivsel og fællesskaber

 • PDF

  Temamøde 9. Ikke-uddannelsesparat i folkeskolen - Hvordan kommer de unge videre i uddannelse og job?

 • PDF

  Temamøde 10. Mellemformer mellem specialområdet og almenområdet

 Åbningsfilm fra topmødet 2020