Kommunale opgaver Børn og unge

Børn & Unge Topmøde

Den 27.-28. januar 2022 afholder KL Børn & Unge Topmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center under temaet ’Kvalitet og værdi for alle børn og unge’. Der åbnes for tilmelding den 28. oktober 2021.

KL's Børn & Unge Topmøde 

Børn & Unge Topmødet er KL’s store kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet. Topmødet er for kommunalpolitikere, forvaltningsdirektører og -chefer, samt alle øvrige interessenter på hele 0-25-årsområdet.

Topmødet 2022: 

Det er en kerneopgave for kommunerne at sikre høj kvalitet i de tilbud og indsatser, som 1,2 millioner børn og unge hver dag møder – fra det første besøg af sundhedsplejersken, til dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud og videre i uddannelsessystemet. Og alle børn og unge skal opleve en hverdag, hvor de trives, udvikler sig, lærer og dannes.

Hvis vi skal lykkes, skal kvaliteten og indholdet løbende udvikles. Det kræver et stærkt politisk fokus og lederskab. Årets topmøde sætter derfor fokus på kvaliteten af hele børne- og unge-området – og hvilken værdi, der kommer ud af indsatserne. Gennem politiske drøftelser, faglige oplæg og debatter ser vi nærmere på den politiske ledelsesopgave og muligheder og udfordringer i arbejdet med at sikre høj kvalitet og værdi for alle.

Børn & Unge Topmødet 2022 afholdes torsdag den 27. januar kl. 8:00 - fredag den 28. januar kl. 12:00 i Aalborg Kongres & Kultur Center.  

Programmet for Børn & Unge Topmødet 2022 offentliggøres d. 28. oktober - samme dag som tilmeldingen åbner.

Stande på KL’s Børn & Unge topmøde 2022

Standtilmeldingen er åben