Kommunale opgaver Børn og unge

Børn & Unge Topmøde

KL afholder Børn & Unge Topmøde den 26.-27. januar 2023 i Aalborg Kongres & Kultur Center under temaet ’Trivsel og stærke børnefællesskaber’. Information om tilmelding og program vil løbende blive opdateret på denne side.

KL's Børn & Unge Topmøde

Børn & Unge Topmødet er KL’s store kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet. Topmødet er for kommunalpolitikere, forvaltningsdirektører og -chefer, samt alle øvrige interessenter på hele 0-18-årsområdet. 

Topmødet 2023

Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære. Børn er forskellige og har forskellige behov, men alle har behov for at være en del af et fællesskab. Det er en kommunal kerneopgave at sikre dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud med stærke børnefællesskaber, som øger den sociale mobilitet og løfter alle børn. Desværre trives flere og flere børn og unge ikke, og flere står udenfor et stærkt, alment fællesskab.

Årets topmøde afholdes derfor med temaet ’Trivsel og stærke børnefællesskaber’. Gennem politiske drøftelser, faglige oplæg og debatter ser topmødet nærmere på muligheder og udfordringer i arbejdet med at sikre, at ingen børn går gennem livet uden at trives og være en del af et fællesskab.

Materialer fra BUTM 2023

Plenum - slides

Temamøder - slides

 • PDF

  Temamøde 1 - Rekruttering og fastholdelse af medarbejderne til børne og unge området.pdf

 • PDF

  Temamøde 2 - Frisættelse, hvordan påvirkes det kommunalpolitiske råderum.pdf

 • PDF

  Temamøde 3 - Trivsel på tværs af 0-18 årsområdet, hvorfor mistrives så mange børn og unge.pdf

 • PDF

  Temamøde 4 - Stærke børnefællesskaber gennem ledelse, organisering og tværfagligt samarbejde.pdf

 • PDF

  Temamøde 5 - Kan nye økonomiske styringsgreb på skoleområdet være med til at styrke de almene børnefællesskaber.pdf

 • PDF

  Temamøde 6 - Værd at vide om reformen 'Børnene først'.pdf

 • PDF

  Temamøde 7 - Hvordan styrker vi kvaliteten af de stærke børnefællesskaber i dagtilbud.pdf

 • PDF

  Temamøde 8 - Den gode overgang mellem dagtilbud, tidlig-SFO og skole.pdf

 • PDF

  Temamøde 9 - Mangfoldige børne- og ungefællesskaber i SFO- og klubtilbud.pdf

 • PDF

  Temamøde 10 - En stærk folkeskole med trivsel og fællesskaber for alle børn og unge

 • PDF

  Temamøde 11 - Unge udenfor fælleskab.pdf

 • PDF

  Temamøde 12 - Virksomme indsatser for børn i specialtilbud.pdf

 

Program 2023 - opdateret 18. januar 2023

I 2023 er vores overordnede tema ’Trivsel og stærke børnefællesskaber’

Book en stand

Alle 42 stande er nu booket. Vil du på venteliste, så skriv til butm@komponent.dk

Spørgsmål?

Skriv til os på

 

10 budskaber til ny regering fra landets kommuner

 

×

Log ind