Kommunale opgaver Børn og unge

Børn & Unge Topmøde

Den 28. januar 2021 afholdte KL Børn & Unge Topmøde med temaet "Et sammenhængende børne- og ungeområde".

KL's Børn & Unge Topmøde

Børn & Unge Topmødet er KL’s store kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet. Topmødet er for kommunalpolitikere, forvaltningschefer og -direktører, ledere på børne- og ungeområdet samt alle øvrige interessenter på hele 0-25-årsområdet. 

Topmødet 2021: Et sammenhængende børne- og ungeområde

Kommunerne skal sikre dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud med stærke børnefællesskaber, som øger den sociale mobilitet og løfter og udfordrer alle børn. Men flere børn og unge trives ikke, og flere unge kommer ikke i uddannelse. Skal vi løse udfordringerne, skal vi i kommunerne blive endnu bedre til at se børn og unges liv og udvikling i større sammenhæng og hjælpe alle børn og unge til at få en hverdag, hvor de trives og får solide byggesten til et godt liv.

Et sammenhængende børne- og ungeområde er med til at sikre, at både børn, unge og forældre oplever at være en del af et stærkt kommunalt fællesskab. Et fællesskab med en rød tråd i de kommunale indsatser fra det første møde med sundhedsplejersken, til dagtilbud og skole og videre til valg af ungdomsuddannelse. For os i kommunerne kræver det et helhedsorienteret blik på opgaverne og et fokus på blandt andet samarbejde mellem sektorer og ledelseslag. Derfor valgte vi at afholde KL’s Børn & Unge Topmøde i 2021 med temaet "Et sammenhængende børne- og ungeområde".

I videoen herunder kan du se nogle forskellige spændende nedslag fra topmødet:

 

Topmødeerklæring 2021

KL’s Børne- og Undervisningsudvalg har i dialog med de lokale udvalg på børne- og ungeområdet i hele landet udarbejdet en topmødeerklæring, som blev offentliggjort på Børn & Unge Topmødet den 28. januar 2021. Erklæringen indeholder budskaber rettet mod såvel Christiansborg som kommunerne.

Læs topmødeerklæringen her og se Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, og Jens Ive, næstformand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, præsentere topmødeerklæringen her: 

 

Materialer 

Oplæg

På Børn & Unge Topmødet kunne du bl.a. møde Carsten Hornstrup, direktør v. Joint Action Analytics, og Lotte Bøgh Andersen, centerleder v. Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Herunder kan du se en video, hvor de sætter flere ord på deres oplæg: 

 

 

 

 

×

Log ind