Børn og unge

Børn & Unge Topmøde 2019

Social mobilitet - Æblet må godt falde længere fra stammen. KL's Børn & Unge Topmøde 2019 finder sted den 31. januar til 1. februar i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Alle børn og unge skal lære, udvikle sig og trives uanset baggrund

Det er en stor og vigtig opgave for politikere og kommuner at sikre, at børn og unges baggrund og fortid ikke definerer deres fremtid. Alle børn og unge skal have lige muligheder. Vi skal sikre, at alle børn oplever et godt børneliv med tilhørsforhold, dannelse og medansvar. Det er et emne, der særligt optager KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, og årets topmøde sætter derfor fokus på den sociale mobilitet. Vi skal sikre, at murerens søn kan blive forsker, og at akademikerens datter også ser muligheder for uddannelse indenfor håndværket. Uanset herkomst, opvækst i villakvarteret eller det udsatte boligområde, skal det gode børne- og ungeliv give muligheder, der ligger udover forældrenes baggrund og uddannelsesvalg. For æblet må godt falde langt fra stammen.

Tilmeld dig KL's Børn & Unge Topmøde 2019

Tilmelding for deltagere åbner torsdag den 25. oktober kl. 10:00. Herefter vil det være muligt at redigere/ændre/tilføje oplysninger og tilvalg frem til den 3. januar 2019.

Social mobilitet i dagtilbud og folkeskole

Danmark går næsten alle børn i dagtilbud. Det giver os en unik mulighed for at sikre læring og udvikling for alle børn i en tidlig alder. Arbejdet med og det store fokus på børns tidlige udvikling er en væsentlig faktor til at sikre den sociale mobilitet. Særligt for børn i udsatte positioner kan den tidlige indsats have stor betydning for barnets videre liv og trivsel. I samspil med dygtige fagprofessionelle, gode ledere, familier og organisationer skal vi blive endnu bedre til at sikre, at alle landets dagtilbud bidrager til et godt børneliv og senere gode livsmuligheder. På skoleområdet er den varierede og motiverende skoledag samt stærke børnefællesskaber afgørende for, at alle børn oplever faglig udvikling og trivsel. Skolen skal sikre, at alle børn og unge oplever inspirerende undervisning, den nødvendige støtte og en lyst til at lære mere. En af folkeskolens væsentligste opgaver er få alle børn med, og folkeskolen er en grundsten i arbejdet med at sikre social mobilitet.

Ved spørgsmål skriv til butm2019@kl.dk

Stemningsfilm fra Børn & Unge Topmødet 2018