Børn og unge Børn og unge med handicap

Ledernetværk på børnehandicapområdet

Styrk din kommunes myndighedsarbejde og få et stærkere ståsted som grundlag for vigtige prioriteringer og håndtering af svære faglige dilemmaer på børnehandicapområdet.

Styrkelse af din kommunes myndighedsarbejde

Børn med handicap har mange forskellige behov, og lovgivningen stiller krav om svære faglige vurderinger og afvejninger, herunder i samarbejdet med andre sektorer, for eksempel skoleområdet og sundhedsvæsenet. Samtidig møder medarbejdere i myndighedsfunktionen ofte forældre i krise. Det stiller krav om stærke kompetencer både i forhold til kommunikation og samarbejde og i forhold til viden om lovgivning og kompensationsmuligheder. 

For at understøtte kvaliteten i kommunernes myndighedssagsbehandling har KL, Komponent og Inge Louv oprettet et ledernetværk på børnehandicapområdet. Der er aktuelt 28 deltagende kommuner. 

Målgruppe 

Ledernetværket henvender sig til ledere, faglige koordinatorer og andre, der har et fagligt ansvar for den daglige drift og udvikling af børnehandicapområdet i kommunen. 

Indhold 

På netværksdagene får du informationer om ny lovgivning, gennemgang af vigtige princip-meddelelser, fælles faglige drøftelser og mulighed for at danne netværk med kolleger fra andre kommuner. Indholdet er tilpasset de aktuelle udfordringer og fastlægges efter inspiration og ønsker fra deltagerne. Emnerne hidtil har blandt andet været:

  • Børn med udviklingsforstyrrelser, angst med videre i forhold til afklaring af målgruppe
  • Efterværn og opretholdt anbringelse 
  • Hvordan støttes sagsbehandlerne i indsamling af oplysninger 
  • Serviceniveauer på børnehandicapområdet 
  • Skolevægring og tabt arbejdsfortjeneste 
  • Personkredsen – hvornår opfylder barnet betingelserne 
  • Nye regler om overgangen til voksenlivet for unge med handicap 
  • Snitflader mellem region og kommune, når børn skal overvåges
  • Barnets Lov og betydningen for handicapområdet 

Ankestyrelsen har været på besøg et par gange til drøftelse af samarbejde og udfordringer. 

Hop på – deltag og blev beriget med ny energi fra oplæg, drøftelser og netværk.

Pris 

Prisen er 4.500 kr. + moms for 2 hele dage årligt, hvor vi mødes skiftevis i Århus, Odense og København. Aktuelt er 28 kommuner fra hele Danmark med i netværket. Hvis deltagerkredsen bliver større, vil vi dele netværket op i en Øst og en Vest gruppe. 

Tilmelding

Læs mere og tilmeld dig på nedenstående link

 

×

Log ind