Beskæftigelse Virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet

Virksomhedsservice i et vækstperspektiv

Kommunerne er i stigende grad begyndt at tænke beskæftigelsesindsatsen sammen med den overordnede kommunale og tværkommunale erhvervs- og vækststrategi, f.eks. i samarbejder mellem de kommunale jobcentre og teknik og miljøforvaltningen. Den ene kommunale indgang giver virksomhederne en oplevelse af et samlet kommunalt system, der forstår at yde en god service.

Samarbejdet mellem beskæftigelse og erhverv styrker fundamentet for tiltrækning af arbejdskraft, investeringer og infrastrukturudvikling. I et regionalt perspektiv er samarbejdet mellem fx de tværkommunale rekrutteringssamarbejder og f.eks. er de tværkommunale Business Regions, rekrutteringsfællesskaber og de nye Erhvervshuse med til at understøtte, at der er arbejdskraft tilgængelig for virksomhederne gennem klog opkvalificering til de flaskehalsområder som kommunerne og virksomhederne har peget på i deres område.

Kommunernes tætte kontakt til de lokale virksomhederne giver et unikt indblik i den lokale efterspørgsel efter arbejdskraft. Kommunerne kan derfor tilpasse deres opkvalificeringsindsats af de ledige til lige netop de områder, hvor de ved at de lokale virksomheder mangler arbejdskraft.