Beskæftigelse Virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet

Tværkommunalt virksomhedssamarbejde

Alle landets kommuner indgår i, mere eller mindre, formaliserede tværkommunale samarbejder omkring rekruttering og opkvalificering, med henblik på at afhjælpe lokal, regional og landsdækkende arbejdskraftsmangel og koordinerer på tværs af de medvirkende kommuner. De tværkommunale virksomhedssamarbejder er organiseret i 11 rekrutteringsfællesskaber.

Den tværkommunale virksomhedsrettede indsats sikrer virksomhederne et større rekrutteringsgrundlag i forbindelse med match og formidling af jobsøgende til ledige stillinger.

Nedenfor kan du se et kort over de rekrutteringsfællesskaber, som findes nær dig.