Beskæftigelse Virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet

Tilfredshed med jobcentrenes virksomhedsservice

KL har udviklet en tilfredshedsmåling på tværs af jobcentre, der skal dokumentere virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets service.

Strategisk værktøj til jobcentrets ledelse

Alle landets jobcentre arbejder strategisk med at yde den bedst mulige service til virksomhederne og har fokus på at sikre, at kommunikationen og samarbejdet forløber professionelt. Brug af tilfredshedsmålinger er en del af en strategisk indsats, for at sikre at jobcenterets ledelse er relevant og at der er løbende information om den lokale virksomhedsrettede indsats.

Praktisk om tilfredshedsmålingen

KL's redskab til tilfredshedsmåling af jobcentrenes service består af et standardiseret spørgeskema, der fokuserer på virksomhedernes oplevelse af jobcenteret som samarbejdspartner. Standardiseringen af skemaet gør, at man kan holde egne resultater op imod landsgennemsnittet for de deltagende jobcentre. Der indgår enten to valgfrie spørgsmål, eller to variabler i tilfredshedsmålingen, som giver mulighed for at tage hensyn til lokale forhold i jeres jobcenter.

Konkret udsendes spørgeskemaet hver tredje måned på baggrund af jobcenterets indsamlede data om virksomhedskontakt- og besøg. Spørgeskemaet består af en række prædefinerede spørgsmål og et åbent kommentarfelt. Samlet måler tilfredshedsundersøgelsen på tilfredshed, kommunikation og responstid, og giver mulighed for, via mailnotifikationer, hurtigt at få feedback om virksomheder, der angiver en høj grad af utilfredshed.
 

Tilmeld jeres jobcenter til tilfredshedsmålingen

Kommuner kan tilmelde sig og finde yderligere information om tilfredshedsmålingen her.

Virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes service i 2020

Undersøgelsen viser, at virksomhederne er meget tilfredse med jobcentrenes service. 8 ud af 10 virksomheder har samlet set været tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet. Læs mere om resultaterne i nedenstående rapport.

  • PDF

    Tilfredshedsmåling 2020.pdf