Beskæftigelse Virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet

Tilfredshed med jobcentrenes virksomhedsservice

KL har udviklet en tilfredshedsmåling på tværs af jobcentre, der viser virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets service.

Strategisk værktøj til jobcenteret

Alle landets jobcentre arbejder strategisk med at yde den bedst mulige service til virksomhederne og har fokus på at sikre kommunikationen og samarbejdet. Brug af tilfredshedsmålinger er en del af en strategisk indsats, for at jobcentrene har relevant viden om virksomhederne og at der er løbende information om den lokale virksomhedsrettede indsats.

Virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes service for 2. kvartal 2021

Undersøgelsen med besvarelser fra mere end 1.500 virksomheder, der har været i kontakt med jobcenteret i 2. kvartal 2021 viser, at 4 ud af 10 virksomheder forventer at have behov for at rekruttere nye medarbejdere inden for de næste 3 måneder. Og 7 ud af 10 virksomheder er tilfredse med jobcentrenes match mellem virksomheder og kandidater. For første gang i undersøgelsen er virksomhederne blevet spurgt til deres rekrutteringsbehov og forventede rekrutteringskanaler. Resultaterne viser, at næsten halvdelen af virksomhederne, som forventer at rekruttere nye medarbejdere inden for de næste 3 måneder, forventer at anvende jobcenteret som rekrutteringskanal (46 pct.). Derudover forventer virksomhederne særligt at anvende jobopslag (68 pct.) og netværk (61 pct.) som rekrutteringskanaler.

  • PDF

    Virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes service for 2 kvartal 2021.pdf


Virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes service for 1. kvartal 2021

Undersøgelsen viser, at 9 ud af 10 virksomheder oplever, at forståelse for deres virksomheds unikke behov er det vigtigste parameter i samarbejdet med jobcenteret, og at 8 ud af 10 virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med det, jobcentrene leverer i den sammenhæng. Den store tilfredshed gælder også på områderne det generelle samarbejde med jobcenteret (84 pct.), kommunikation (83 pct.), responstid (80 pct.) samt information (78 pct.). Derudover er 8 ud af 10 virksomheder tilfredse med deres samarbejde med jobcentrene, og størstedelen af virksomhederne vil anbefale et samarbejde med jobcentret til andre virksomheder.

  • PDF

    Tilfredshedsmåling 1 kvartal 2021.pdf


Virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes service i 2020

Undersøgelsen viser, at virksomhederne er meget tilfredse med jobcentrenes service. 8 ud af 10 virksomheder har samlet set været tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet.

Læs mere om resultaterne i nedenstående rapport.