Langt de fleste jobcentre har arbejdet med at forankre virksomhedssamarbejdet i deres egen organisation, hvor der er ansat virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Virksomhedskonsulenternes fokus er på det opsøgende arbejde og samarbejde med lokale virksomheder med henblik på at bistå og servicere virksomhederne. Virksomhedskonsulenten agerer bindeled mellem virksomheden og kommunen for at hjælpe med virksomhedens behov. Jobcenterets virksomhedskonsulent hjælper fx virksomhederne i lokalområdet med at udsøge, matche og formidle de rette kandidater med udgangspunkt i virksomhedens egne ønsker og behov.

Den virksomhedsrettede indsats i kommunerne er ikke kun begrænset til jobcenteret og beskæftigelsesområdet, men går ofte på tværs af forvaltninger, hvor virksomhederne de fleste steder også vil kunne få hjælp til hvem virksomheden skal have fat i, såfremt den konkrete virksomhed f.eks. skal have hjælp af teknik og miljøforvaltningen.