Beskæftigelse Virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet

Kommunernes virksomhedsrettede indsats

En god virksomhedsservice er en kerneopgave for kommunerne. Den kommunale virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet handler særligt om at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, forebygge mangelsituationer på arbejdsmarkedet og rekruttere til ledige stillinger i virksomhederne.

Et professionelt samarbejde mellem jobcenteret og virksomhederne er afgørende for kommunernes arbejde med at hjælpe både private og offentlige arbejdsgivere med rekruttering, matchning mellem ledige og arbejdsgivere, fastholdelse af arbejdskraft, og ikke mindst bistå jobsøgende med at finde og fastholde job. Den professionelle virksomhedsservice i kommunerne er afgørende for at sikre, at virksomhederne har mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 

Kommunernes og jobcentrenes virksomhedsrettede indsats er derfor et vigtigt værktøj, der kan medvirke til at flere ledige kommer med arbejdsfællesskabet. Et tæt samarbejde mellem kommunen og virksomhederne er med til at sikre, at virksomhederne har mulighed for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft.