Kommunale opgaver Beskæftigelse

Virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet

Kommunerne har et stadig større fokus på den virksomhedsrettede indsats og arbejder derfor hver dag på at hjælpe virksomhederne med at finde den arbejdskraft de har behov for.

Den lokale indsats

Langt de fleste jobcentre har arbejdet med at forankre virksomhedssamarbejdet i deres egen organisation, hvor der er ansat virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Virksomhedskonsulenternes fokus er på det opsøgende arbejde og samarbejde med lokale virksomheder med henblik på at bistå og servicere virksomhederne. Virksomhedskonsulenten agerer bindeled mellem virksomheden og kommunen for at hjælpe med virksomhedens behov. Jobcenterets virksomhedskonsulent hjælper fx virksomhederne i lokalområdet med at udsøge, matche og formidle de rette kandidater med udgangspunkt i virksomhedens egne ønsker og behov.

Den virksomhedsrettede indsats i kommunerne er ikke kun begrænset til jobcenteret og beskæftigelsesområdet, men går ofte på tværs af forvaltninger, hvor virksomhederne de fleste steder også vil kunne få hjælp til hvem virksomheden skal have fat i, såfremt den konkrete virksomhed f.eks. skal have hjælp af teknik og miljøforvaltningen.

Kommunernes virksomhedsrettede indsats

En god virksomhedsservice er en kerneopgave for kommunerne. Den kommunale virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet handler særligt om at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, forebygge mangelsituationer på arbejdsmarkedet og rekruttere til ledige stillinger i virksomhederne.

Et professionelt samarbejde mellem jobcenteret og virksomhederne er afgørende for kommunernes arbejde med at hjælpe både private og offentlige arbejdsgivere med rekruttering, matchning mellem ledige og arbejdsgivere, fastholdelse af arbejdskraft, og ikke mindst bistå jobsøgende med at finde og fastholde job. Den professionelle virksomhedsservice i kommunerne er afgørende for at sikre, at virksomhederne har mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 

Kommunernes og jobcentrenes virksomhedsrettede indsats er derfor et vigtigt værktøj, der kan medvirke til at flere ledige kommer med arbejdsfællesskabet. Et tæt samarbejde mellem kommunen og virksomhederne er med til at sikre, at virksomhederne har mulighed for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

Tværkommunal virksomhedssamarbejde

Alle landets kommuner indgår i, mere eller mindre, formaliserede tværkommunale samarbejder omkring rekruttering og opkvalificering, med henblik på at afhjælpe lokal, regional og landsdækkende arbejdskraftsmangel og koordinerer på tværs af de medvirkende kommuner. De tværkommunale virksomhedssamarbejder er organiseret i 11 rekrutteringsfællesskaber.

Den tværkommunale virksomhedsrettede indsats sikrer virksomhederne et større rekrutteringsgrundlag i forbindelse med match og formidling af jobsøgende til ledige stillinger.

Nedenfor kan du se et kort over de rekrutteringsfællesskaber, som findes nær dig.

Virksomhedsservice i et vækstperspektiv

Kommunerne er i stigende grad begyndt at tænke beskæftigelsesindsatsen sammen med den overordnede kommunale og tværkommunale erhvervs- og vækststrategi, f.eks. i samarbejder mellem de kommunale jobcentre og teknik og miljøforvaltningen. Den ene kommunale indgang giver virksomhederne en oplevelse af et samlet kommunalt system, der forstår at yde en god service.

Samarbejdet mellem beskæftigelse og erhverv styrker fundamentet for tiltrækning af arbejdskraft, investeringer og infrastrukturudvikling. I et regionalt perspektiv er samarbejdet mellem fx de tværkommunale rekrutteringssamarbejder og f.eks. er de tværkommunale Business Regions, rekrutteringsfællesskaber og de nye Erhvervshuse med til at understøtte, at der er arbejdskraft tilgængelig for virksomhederne gennem klog opkvalificering til de flaskehalsområder som kommunerne og virksomhederne har peget på i deres område.

Kommunernes tætte kontakt til de lokale virksomhederne giver et unikt indblik i den lokale efterspørgsel efter arbejdskraft. Kommunerne kan derfor tilpasse deres opkvalificeringsindsats af de ledige til lige netop de områder, hvor de ved at de lokale virksomheder mangler arbejdskraft.

Publikationer, Best Practice og Cases

KL udarbejder og indsamler løbende publikationer, Best Practice og Cases som dykker ned i både det lokale og tværkommunale virksomhedsservice og de reformer og indsatser som berører målgruppen. Publikationer, Best Practice og Cases om kommunernes virksomhedsrettede indsats vil løbende blive udgivet på denne side.

  • PDF

    Kompetente samspil om kvalificeret arbejdskraft.pdf