Kommunale opgaver Beskæftigelse

Udsatte i beskæftigelse

At kunne mestre et job og være en del af et arbejdsfællesskab er for langt de fleste mennesker et stort ønske.

Beskæftigelsesindsats med udsatte borgere

 

En stor gruppe af de ledige borgere har problemer udover ledighed, såsom fysiske, psykiske eller sociale problemer. Det kræver derfor ofte en særlig indsats fra borgeren selv, kommunen, netværk og virksomheder for at borgeren skal komme tættere på arbejdsmarkedet.

 

Det rummelige arbejdsmarked

 

Men mulighederne er gode. Med et arbejdsmarked, som oplever stigende mangel på arbejdskraft og med fleksible ansættelsesformer, er der et godt fundament for at udsatte voksne og mennesker med handicap kan få en plads på arbejdsmarkedet både med og uden støtteordninger.

 

Nyt syn og ny tilgang til voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet

 

KL forslår bedre muligheder for en fleksibel og helhedsorienteret indsats, og tryghed om borgernes økonomi. Der er brug for mere plads til faglighed og tillid til det, der burde være kernen: At hjælpe voksne uden fodfæste på arbejdsmarked tilbage i job eller uddannelse. 

 

KL har tre pejlemærker for en styrket indsats for voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet. Se dem her: 

 

 • PDF

  Målet er job – borgeren viser vejen.pdf

 • PDF

  Pixi_ Målet er job - borgerne viser vejen.pdf

 

Analyser og publikationer

 

KL udarbejder løbende analyser og publikationer, som dykker ned i netop denne målgruppe og de reformer og indsatser som berører målgruppen. I de sidste år har der været særlig fokus på analyser af ressourceforløb samt minifleksjob, og KL har udarbejdet en række analyser og spørgeskemaundersøgelser, der kaster lys på området.   

 

Læs nedenstående analyser: 

 

 • PDF

  Helhedsorienterede-indsatser-for-udsatte-borgere-Metoder-og-redskaber.pdf

 • PDF

  LISES-projektet. På vej med nye beskæftigelsesindsatser overfor udsatte borgere.PDF

 • PDF

  Fra førtidspension til ressourceforløb - 2016.pdf

 • PDF

  Jobcentrenes erfaringer med ressourceforløb - 2016.pdf

 

 

×

Log ind