Kommunale opgaver Beskæftigelse

Udsatte i beskæftigelse

At kunne mestre et job og være en del af et arbejdsfællesskab er for langt de fleste mennesker et stort ønske.

Beskæftigelsesindsats med udsatte borgere

En stor gruppe af de ledige borgere har problemer udover ledighed, såsom fysiske, psykiske eller sociale problemer. Det kræver derfor ofte en særlig indsats fra borgeren selv, kommunen, netværk og virksomheder for at borgeren skal komme tættere på arbejdsmarkedet.

Det rummelige arbejdsmarked

Men mulighederne er gode. Med et arbejdsmarked, som oplever stigende mangel på arbejdskraft og med fleksible ansættelsesformer, er der et godt fundament for at udsatte voksne og mennesker med handicap kan få en plads på arbejdsmarkedet både med og uden støtteordninger.

Analyser og publikationer

KL udarbejder løbende analyser og publikationer, som dykker ned i netop denne målgruppe og de reformer og indsatser som berører målgruppen. I de sidste år har der været særlig fokus på analyser af ressourceforløb samt minifleksjob, og KL har udarbejdet en række analyser og spørgeskemaundersøgelser, der kaster lys på området.   

Læs nedenstående analyser: 

  • PDF

    LISES-projektet. På vej med nye beskæftigelsesindsatser overfor udsatte borgere.PDF

  • PDF

    Fra førtidspension til ressourceforløb - 2016.pdf

  • PDF

    Jobcentrenes erfaringer med ressourceforløb - 2016.pdf