Uddannelse og kompetenceudvikling

Trepartsforhandlinger

Trepartaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark mellem Regeringen, DA, LO, FTF, Danske Regioner og KL

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser

Regeringen, DA, LO, FTF, Danske Regioner og KL er med ”Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark” blevet enige om en række initiativer, der kan sikre øget udbud af arbejdskraft med henblik på at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Centralt i aftalen er introduktionen af en ny praktikpladsmodel, der skaber økonomiske incitamenter for virksomhederne til at oprette flere praktikpladser. Målet er, at der årligt oprettes 8.- 10.000 flere praktikpladser.

Parterne har endvidere indgået aftale om en flerårig dimensionering af antallet af praktikpladser for social- og sundhedsuddannelsen (SOSU-hjælper og SOSU-assistent) samt den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 2017 og 2018.

Aftalen betyder, at unge, der søger ind på de tre uddannelser, vil have udsigt til mindst 2.200 elever på SOSU-hjælperuddannelsen, 5.000 elever på SOSU-assistentuddannelsen og 700 elever på PAU.

Find aftalen og bilag på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

 

Ny praktikpladsaftale for SOSU og PAU uddannelserne

  • PDF

    To-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser.pdf

  • PDF

    Forståelsespapir mellem Danske Regioner og KL vedr. ny fordelingsnøgle for sosu-assistenuddannelsen.pdf

 

 

Error rendering the editoralias 'moduleRelatedNews'. Value cannot be null. Parameter name: source